N O V O S T I

Zaprimanje računa elektronskim putem!

12.06.2024
Vrijeme je za zeleno – digitalno! Zaboravite na papirnate račune

više…

Radovi na sanaciji čeličnog plinovoda

srpanj 2024


Radovi na sanaciji čeličnog plinovoda ČE DN 200
više…

Cijena plina CEGH

04.06.2024


Informacija za krajnje korisnike čija je ugovorena cijena vezana uz  CEGH
više…

Moj račun PIS u funkciji!

23.04.2024

Aplikacija Moj Račun PIS je ažurirana!


više …

Čuvajmo prirodu i štedimo energiju zajedno!

23.04.2024
Vodimo računa o prirodi, čuvajmo planet Zemlju!

više…

Problemi u radu aplikacije moj račun PIS

22.04.2024

Aplikacija moj račun PIS je trenutno nedostupna zbog radova na bazi
više…

Odluka o iznosu tarifnih stavki

19.03.2024


Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom
više…

Metodologija utvrđivanja tarifnih stavki

14.03.2024


Metodologija za utvrđivanja iznosa tarifnih stavki stupa na snagu 
više…

Internet sigurnost

13.02.2024

Internet sigurnost – očuvajte svoj identitet!

više…


Zaprimanje računa elektronskim putem

12.06.2024

Ukoliko se već dosada niste odlučili za primanje računa elektronskim putem sada je pravo vrijeme!
Umjesto odlaska u banku, na blagajne opskrbljivača ili u FINA poslovnice zaprimajte i plaćajte račune elektronskim putem!

*Koristite aplikaciju MojRačun
*Zatražite zaprimanje računa putem e-maila – fizičke osobe
*Zatražite zaprimanje računa putem elektroničkih servisa – pravne osobe
*Dogovorite plaćanje računa za plin putem trajnog naloga

Skenirajte ili uvezite barcode s računa direktno u mobilnu aplikaciju svoje banke i platite račune bez printanja!

Popunjene zahtjeve pošaljite na mail prodaja@pis.com.hr

Za više informacija nazovite 032 303 210


Radovi na sanaciji plinovoda

Poštovani,

Ovim putem vas obavještavamo da dana 10.07.2024. godine započinjemo sa radovima na sanaciji čeličnog plinovoda DN200 Dilj 1 – Dilj 2, na raskrižju Ulica Marije Jurić Zagorke i Ante Starčevića k.o. Vinkovci. Da bi navedene radove bilo moguće obaviti na siguran i pouzdan način, nužno je za vrijeme izvođenja radova,  s početkom 10. srpnja 2024. u 7:00h – te predvidivim završetkom 11. srpnja 2024. u 07:00h u vremenskom razdoblju od 24:00h obustaviti isporuku plina korisnicima slijedećih dijelova grada:

Zbog načina izvođenja radova može doći do pojačane buke na području izvođenja radova te vas molimo za razumijevanje.

Kontakt osoba od strane Plinare Istočne Slavonije d.o.o. vezano za upit za radove je
Marko Tadić: 091/304-3352.


Radovi na plinovodu

Obavještavamo Vas da će Plinacro u sklopu aktivnosti održavanja i razvoja objekata transportnog sustava, obaviti strojarske radove na plinovodu DN400 Slavonski Brod – Vinkovci i objektu BS/MRS Ivankovo.
Da bi navedene radove bilo moguće obaviti na siguran i pouzdan način, nužno je za vrijeme izvođenja radova:
20.03.2024. u 18:00h – 21.03.2024. u 08:00h
obustaviti isporuku plina korisnicima preko sljedećih priključaka:

 • Ivankovo – 3 bar – Ivankovo
 • Vinkovci – 3 bar – Vinkovci i okolica
 • Negoslavci – 3 bar – Opatovac
 • Županja – 3 bar – Gradište
 • Županja – 3 bar – Šećerana Županja
 • Županja – 3 bar – Županja
 • sumarni priključak VUKOVAR:
  • Negoslavci – 3 bar – Negoslavci
  • Vukovar – 3 bar – Vukovar
  • Vukovar – 6 bar – BorovoTelefonska linija u kvaru

26.01.2024

Obavijest za korisnike na području grada Županje!

Zbog kvara na mreži telefonske linije 032/830-784; 830-785; 830-786
u poslovnici Županja su bile nedostupne do 26.01.2024.

U slučaju nedostupnosti fiksne linije možete zvati voditelja Ispostave na 091 304 3321

Hvala na razumijevanju!


Obavijest

Molimo korisnike plina koji nakon sanacije posljedica nevremena primijete problem u radu plinskih trošila da postupaju prema uputi:

1. Pozovite ovlaštenog servisera za pregled plinskog trošila
Popis ovlaštenih servisera

2. Ukoliko serviser utvrdi problem s dotokom plina, molimo zvati djelatnike Plinare istočne Slavonije na broj 0800 304 336


Plinacro – radovi

Poštovani,
Obavještavamo Vas da će se u terminu od 26.04.2023. 08:00h – do 27.04.2023. 08:00h, obaviti radovi na plinovodu DN 400/50 BS Vinkovci – PČ Negoslavci, sukladno zahtjevu treće strane.
Kako bi se radovi obavili na siguran i pouzdan način, nužno je u navedenom vremenu obustaviti isporuku plina korisnicima preko sljedećih priključaka:
• Negoslavci – 3 bar – Negoslavci
• Vukovar – 3 bar – Vukovar
• Vukovar – 6 bar -Borovo
• Negoslavci – 3bar -Opatovac

Temeljem Zakona o tržištu plina (NN 18/18, 23/20), čanak 27.1. i 29.5.“, PLINACRO d.o.o., kao operator transportnog sustava, ima zakonsku obvezu održavati siguran, pouzdan i učinkovit transportni sustav te ima pravo ograničiti ili prekinuti ugovoreni transport plina radi planiranog održavanja, rekonstrukcije transportnog sustava i radi otklanjanja kvarova na transportnom sustavu.

Plinacro d.o.o.
Savska cesta 88a, 10000 Zagreb
Sektor tehnološkog i komercijanog upravljanja
transportnom sustavom PJ NDC
telefon: 01/6301-677
email: upravljanje.sustavom@plinacro.hr


Čišćenje plinovoda DN400 Slobodnica – Negoslavci

20.02.2023.

Poštovani,

Obavještavam Vas da će Plinacro d.o.o. Zagreb, sukladno planu redovnog održavanja objekata transportnog sustava, obaviti čišćenje plinovoda DN400 Slobodnica – Negoslavci,

Faza 1 – 25.01.2023. godine s početkom u 07:00h do predvidivo 26.01.2023.godine 24:00h

Faza 2 – 31.01.2023. godine s početkom u 07:30h do predvidivo 02.02.2023.godine 15:00h

Faza 3 – 14.02.2023. godine s početkom u 08:00h do predvidivo 21.02.2023.godine 17:00h

Čišćenje će biti obavljeno u radnim uvjetima bez utjecaja na isporuku plina korisnicima. Ako dođe do nepredviđenih poteškoća koje bi mogle imati utjecaja na isporuku plina korisnicima, o istome ćemo vas pravovremeno obavijestiti.
Predmetni radovi će se obaviti u koordinaciji s NDC


Očitanja stanja plinomjera

19.12.2022

Molimo sve krajnje kupce, kućanstva te poduzetnike i ustanove koji ne rade odnosno planiraju godišnje odmore 24-31.12.2022. da jave stanje ili pozovu naše čitače plinomjera da ih očitaju!

Telefon:032 303-210

Email:prodaja@pis.com.hr

Putem web sučelja na linku više…


Euro 1. siječnja 2023

1. siječnja 2023. euro postaje službena valuta u Republici Hrvatskoj.
Hrvatska tako postaje 20. zemlja u kojoj je euro službena valuta.

U razdoblju od 15. prosinca 2022 radimo na nadogradnji sustava kako bismo prelazak na euro učinili što lakšim i jednostavnijim za krajnje kupce.

Fiksni tečaj konverzije iznosi 7,53450 kuna za 1 euro.

Na našim web stranicama sve cijene su izražene paralelno u eurima i kunama


Obavijest – uredba

05.10.2022.

Kupce iz kategorije poduzetništvo obuhvaćene uredbom Hrvatski operator tržišta plina HROTE u suradnji s operatorima distribucijskih sustava (ODS) i opskrbljivačima plinom će automatski ažurirati u registru obračunskih mjernih mjesta (ROMM) te ne trebaju pojedinačno obavještavati opskrbljivača plinom.

Kupci obuhvaćeni uredbom:

1. ustanove, udruge i zadruge – sukladno Zakonu o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08. i 127/19.), Zakonu o udrugama (»Narodne novine«, br. 74/14., 70/17. i 98/19.), Zakonu o zadrugama (»Narodne novine«, br. 34/11., 125/13., 76/14., 114/18. i 98/19.), Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu (»Narodne novine«, br. 71/10. i 136/20.), uključujući župne urede, vjerske domove, pučke kuhinje, dobrotvorna vjerska društva koja skrbe za materijalne potrebe vjernika i pružaju socijalne usluge građanima u potrebi, te druge pravne i fizičke osobe koje pružaju socijalne usluge građanima u potrebi sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 18/22. i 46/22.), sportske udruge, trgovačka društva registrirana za obavljanje sportske djelatnosti, ustanove te školska sportska društva upisana u registre sportskih djelatnosti koje vodi nadležno upravno tijelo županije, odnosno Grada Zagreba prema sjedištu pravne, odnosno prebivalištu fizičke osobe, u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na sportske djelatnosti sukladno Zakonu o sportu (»Narodne novine«, br. 71/06., 124/10., 124/11., 86/12., 94/13., 85/15., 19/16., 98/19. i 47/20.), braniteljske socijalne-radne zadruge koje su upisane u evidenciju o braniteljskim socijalno-radnim zadrugama i njihovim upraviteljima, koju vodi tijelo nadležno za hrvatske branitelja, te ustanove čiji je osnovač Republika Hrvatska, a osnivačka prava obavlja Ministarstvo hrvatskih branitelja, samostalne umjetnike i umjetničke organizacije sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (»Narodne novine«, br. 43/96. i 44/96.) te registru koji se vodi pri Ministarstvu kulture i medija
2. općine, gradove i županije sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.) i Zakonu o Gradu Zagrebu (»Narodne novine«, br. 62/01., 125/08., 36/09., 119/14., 98/19. i 144/20.) i pravne osobe kojima je osnivač jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave
3. pružatelje vodnih usluga sukladno Zakonu o vodnim uslugama (»Narodne novine«, broj 66/19.)
4. vjerske zajednice sukladno Zakonu o pravnom položaju vjerskih zajednica (»Narodne novine«, br. 83/02. i 73/13.)
5. turističke zajednice sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (»Narodne novine«, br. 52/19. i 42/20.)
6. kaznionice, zatvore i odgojne zavode sukladno Zakonu o izvršavanju kazne zatvora (»Narodne novine«, broj 14/21.)
7. ustanove predškolskog i školskog obrazovanja, visoka učilišta i njihove sastavnice, ustanove čiji su osnivači visoka učilišta te javne znanstvene institute sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine«, br. 10/97., 107/07., 94/13., 98/19. i 57/22.), Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 02/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.)
8. zdravstvene ustanove, trgovačka društva koja obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatne prakse za obavljanje zdravstvene djelatnosti sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 100/18. i 147/20.) i Zakonu o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08. i 127/19.)
9. davatelje poštanskih usluga sukladno Zakonu o poštanskim uslugama (»Narodne novine«, br. 144/12., 153/13., 78/15. i 110/19.)
10. Hrvatsku radioteleviziju i Hrvatsku izvještajnu novinsku agenciju sukladno Zakonu o Hrvatskoj radioteleviziji (»Narodne novine«, br. 137/10., 76/12., 78/16., 46/17., 73/17., 94/18.) i Zakonu o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji (»Narodne novine«, broj 96/01.)
11. subjekte koji obavljaju komunalne djelatnosti sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 68/18., 110/18. i 32/20.), uključujući javni električni prijevoz
12. komore i druga strukovna, gospodarska i profesionalna udruženja, uključujući sindikate
13. vijeće nacionalne manjine i koordinaciju vijeća nacionalnih manjina upisane u Registar vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina sukladno odredbama Zakona o Registru vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (»Narodne novine«, br. 80/11., 34/12. i 98/19.)
14. tijela državne uprave, druga državna tijela (Hrvatski sabor, Predsjednik Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske, Ustavni sud Republike Hrvatske, državno odvjetništvo, pučki pravobranitelj, sudovi, agencije, zavodi, fondovi), pravne osobe s javnim ovlastima te neprofitne organizacije kako su definirane zakonom kojim se uređuje proračun.

Javna usluga opskrbe plinom

23.09.2022.

Obavještavamo vas da je objavljeno priopćenje vezano uz donošenje Odluke o početku pružanja javne usluge opskrbe plinom krajnjim kupcima kategorije kućanstvo kojima prestaje ugovor o opskrbi plinom na mrežnoj stranici HERA-e na sljedećoj poveznici:

Priopćenje o početku pružanja javne usluge opskrbe plinom kategorije kućanstvo

S poštovanjem,
Hrvatska energetska regulatorna agencija

Sažetak: Kućanstva koja su dosad nabavljala plin od drugih opskrbljivača plinom po tržišnoj cijeni imaju pravo zatražiti opskrbu od opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom.

Plinara istočne Slavonije d.o.o. je opskrbljivač u obvezi javne usluge opskrbe plinom kućanstava

Kontakt podaci:
telefon: 032 303 210
email: prodaja@pis.com.hr
Krajnji kupci kategorije kućanstva imaju pravo na raskid sklopljenog ugovora o opskrbi plinom po tržišnim uvjetima i povratak na javnu uslugu.
Pozivamo krajnje kupce da u najkraćem mogućem roku o svom izboru obavijeste postojećeg opskrbljivača plinom telefonski, pisanim putem ili elektroničkom poštom.

Hrvatska energetska regulatorna agencija je 23. rujna 2022 donijela slijedeću Odluku o početku pružanja javne usluge opskrbe plinom krajnjim kupcima kategorije kućanstvo kojima prestaje ugovor o opskrbi plinom.


Zajamčena opskrba

Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 30. sjednici Upravnog vijeća održanoj 14. rujna 2022. donijela o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu plinom za krajnje kupce koji nisu kućanstvo.

Cijena zajamčene opskrbe od 1. listopada 2022. godine

Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu

Izmjene i dopune metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu

U izmjenama i dopunama članka 13. stavak (6) Metodologije:

Trošak nabave plina za zajamčenu opskrbu za krajnjeg kupca koji nije kućanstvo uvećava se kako slijedi:
– za kalendarski mjesec u kojem je započelo pružanje zajamčene opskrbe - za 10 %,
– za kalendarski mjesec koji slijedi iza mjeseca u kojem je započelo pružanje
 zajamčene opskrbe – za 20 %,
– nakon isteka razdoblja iz podstavka 2. ovoga stavka – za 30 %.

Uredba o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije

Izvadak iz Uredbe o otklanjanju poremećaja

Članak 5.a stavak (7) Kupci iz kategorije poduzetništvo iz članka 2. stavka 2. ove   Uredbe, isključujući kupce iz kategorije poduzetništvo iz članka 2. stavka 3. ove Uredbe koji nemaju ili koji nisu dobili niti jednu ponudu opskrbljivača plinom za razdoblje do 31.ožujka 2024. mogu prijeći u zajamčenu opskrbu plinom sukladno uvjetima koji vrijede za zajamčenu opskrbu do 31. ožujka 2024.

Odluke

14.09.2022

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA je donijela slijedeće odluke:

O CJENIKU NESTANDARDNIH USLUGA OPSKRBLJIVAČA PLINOM U OBVEZI JAVNE USLUGE

O NAKNADI ZA PRIKLJUČENJE NA PLINSKI DISTRIBUCIJSKI ILI TRANSPORTNI SUSTAV I ZA POVEĆANJE PRIKLJUČNOG KAPACITETA

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM ZA RAZDOBLJE OD 1. LISTOPADA DO 31. PROSINCA 2022. TE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. OŽUJKA

O CJENIKU NESTANDARDNIH USLUGA OPERATORA DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA DISTRIBUCIJU PLINA


Uredba

14.09.2022

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. rujna 2022. donijela UREDBU O OTKLANJANJU POREMEĆAJA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU ENERGIJE kojom se, zbog poremećaja na domaćem tržištu energije, uređuju posebne mjere za trgovinu električnom energijom, način i uvjeti formiranja cijena za određene kategorije kupaca električne energije i toplinske energije, nadzor nad primjenom cijena određenih ovom Uredbom, te posebni uvjeti obavljanja energetskih djelatnosti.

Uredba o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije

Uredba 08-09-2022

Uredba – dopuna 14-09-2022


NCV/GCV

Od 01.10.2022 godine energija prirodnog plina će se izračunavati prema gornjoj ogrjevnoj vrijednosti (Hg/GCV) za razliku od dosadašnjeg načina obračuna prema donjoj ogrjevnoj vrijednosti (Hd/NCV).

08.08.2022 HERA – obavijest

22.09.2022 HERA – priopćenje

Radi promjene u načinu utvrđivanja energije isporučenog plina pri gornjoj ogrjevnoj vrijednosti Hg koja je veća u odnosu na energiju iskazanu pri donjoj ogrjevnoj vrijednosti Hd (NCV), HERA će prilagoditi iznose tarifnih stavki za distribuciju plina, te stoga navedeno neće imati utjecaja na ukupan iznos za isporučenu energiju plina u odnosu na obračun kada se primjenjuje donja ogrjevna vrijednost Hd.

C2=C1*NCV/GCV

C1 – stara cijena energije
C2 – nova cijena energije

NCV pri 15/15 stupnjeva C – donja ogrjevna vrijednost prirodnog plina
GCV pri 25/0 stupnjeva C – gornja ogrjevna vrijednost prirodnog plina


Cijena plina za poduzetništvo 1.10.2022

Poštovani kupci,

Zbog velikog porasta nabavnih cijena na tržištu plina ukoliko ne dođe do promjene trenda na veleprodajnom tržištu nakon 1. listopada 2022 prodajna cijena za krajnje kupce kategorije poduzetništvo također će značajno rasti u odnosu na prethodnu plinsku godinu.

Graf pokazuje kretanje cijena plina od 1.4.2021 do 24.08.2022 izraženu u EUR/MWh

Tržišna cijena plina nakon 01.10.2022. godine mijenjati će se ovisno o kretanju cijena na tržištu plina, a određivati će se početkom svakog mjeseca za prethodni mjesec.

Za izračun tržišne cijene plina koristiti će se srednja aritmetička vrijednost dnevnih cijena za dan isporuke za obračunsko razdoblje u mjesecu isporuke plina „CEGHIX“ + troškovi i marža opskrbljivača.

CEGH – Central European Gas Hub AG – podaci za „CEGHIX“


Pretvorba eura

05.09.2022

Na računima, ponudama i ostalim dokumentima obavezni smo od 05.09.2022 prikazivati novčane iznose u HRK i eurima po fiksnom tečaju koji je važeći od 01.01.2023. godine

fiksni tečaj konverzije kune u euro: 1 euro = 7,53450 kuna


Plinacro radovi

08.08.2022.

Poštovani,   

Obavještavamo Vas da će Plinacro, sukladno planu održavanja objekata transportnog sustava, obaviti radove na plinovodu DN400 Slavonski Brod – Vinkovci,

Termin radova: 07.09.2022. u 06:00h – 08.09.2022. u 02:00h (ukupno20h).  

Kako bi se radovi obavili na siguran i pouzdan način, nužno je u navedenom vremenu obustaviti isporuku plina korisnicima preko sljedećih priključaka:   

 • Donji Andrijevci – 3 bar – Donji Andrijevci  
 • Donji Andrijevci – 3 bar – HEP  
 • Strizivojna – 3 bar – Vrpolje  
 • Strizivojna – 3 bar – Strizivojna (dio sumarnog priključka OSIJEK-ĐAKOVO)  
 • Đakovo – 3 bar – Đakovo (dio sumarnog priključka OSIJEK-ĐAKOVO)  
 • Đakovo – 6 bar – Đakovo (dio sumarnog priključka OSIJEK-ĐAKOVO)  
 • Ivankovo – 3 bar – Ivankovo  
 • Županja – 3 bar – Gradište  
 • Županja – 3 bar – Šećerana Županja  
 • Županja – 3 bar – Županja  
 • Vinkovci – 3 bar – Vinkovci i okolica  
 • Negoslavci – 3 bar – Opatovac  
 • Negoslavci – 3 bar – Negoslavci (dio sumarnog priključka VUKOVAR)  
 • Vukovar – 3 bar – Vukovar (dio sumarnog priključka VUKOVAR)  
 • Vukovar – 6 bar – Borovo (dio sumarnog priključka VUKOVAR)  

Kontakt osoba od strane Plinare istočne Slavonije d.o.o. vezano za upit za radove je Marko Tadić 091/304-3352


Poboljšanje energetske učinkovitosti

ZELENA TRANZICIJA

U sklopu mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti (zamjena postojećih rasvjetnih tijela u kućanstvima) u našim prostorima preuzmite svoju besplatnu LED žarulju.  

Staru žarulju sa žarnom niti zamijenite novom LED žaruljom 11,5W (ekvivalent 75W snage žarulje sa žarnom niti).

Sačuvajmo planet Zemlju za buduće naraštaje!

20.05.2022.


Novi vaučeri

01.04.2022 13.30h

Korisnici kojima su izdani pogrešni vaučeri bit će poslana obavijest o poništenju, morat će se opet prijaviti i izdat će im se novi vaučeri.
Budući da će se potpore vidjeti tek na računima za travanj 2022 ima vremena i svi će se stići prijaviti do kraja travnja.


Greška u sustavu dodjele subvencija

Poštovani kupci,

Primijetili smo da izdani vaučeri za subvencije nisu u razmjeru sa poslanom potrošnjom.
Radi se na rješavanju problema u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja s HAMAG – BICRO
Čim budemo imali više spoznaja stavit ćemo obavijest na web.
Molimo Vas da pričekate s prijavama dok se problem ne riješi!!!


Dodjela potpora za plin poduzetništvo

U sklopu paketa mjera Vlade Republike Hrvatske za ublažavanje rasta cijena energenata, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u suradnji s HAMAG-BICRO-om, pokreće Program dodjele potpora za smanjenje troškova plina za mikro, male i srednje poduzetnike.
Program je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima s godišnjom potrošnjom plina na pojedinačnim obračunskim mjernim mjestima do 10 GWh. Riječ je o potporama male vrijednosti (de minimis potpore) za smanjenje računa za potrošnju plina u iznosu od 15 lipa po kWh potrošenog plina. Ukupni projicirani iznos ove Vladine mjere je 600 milijuna kuna.
Poduzetnici će se prijavljivati za potporu kroz online aplikaciju koja će biti dostupna na web stranici agencije HAMAG – BICRO od 1. travnja 2022. od 8:00 sati. Postupak prijave bit će jednostavan i brz te u potpunosti digitaliziran. Za ulazak u aplikaciju bit će potrebno upisati OIB i broj jednog obračunskog mjernog mjesta. Većina podataka bit će unaprijed unesena u aplikaciju, a poduzetnici će trebati utvrditi njihovu valjanost, unijeti iznos dosad iskorištene de minimis potpore, dati GDPR privolu te podnijeti zahtjev.
Nakon unosa potrebnih podataka kreirat će se odluka o dodjeli potpore i vaučer na iznos ukupne potpore koji se određuje prema referentnoj potrošnji pojedinog korisnika. Odluku o dodjeli potpore e-mailom dobiva poduzetnik (korisnik potpore), a opskrbljivaču plinom dostavlja se vaučer. Cijeli je postupak lišen papirne dokumentacije.
Program ostvarenja potpore provodit će se na način da poduzetnik svaki mjesec plaća iznos naveden na računu, a Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja plaća subvencionirani iznos direktno opskrbljivaču plinom. Poduzetniku će se s njegovog vaučera automatski odbijati razmjerni mjesečni subvencionirani iznos zaključno s računom za ožujak 2023., ili ranije, ako iskoristi cijelu potporu definiranu odlukom o dodjeli potpore.
Prijavitelji nad kojima je pokrenut stečajni postupak i/ili je za prijavitelja ili ovlaštenu osobu pokrenut postupak, ili je donesena osuđujuća presuda za sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji ili za djela korupcije, neće imati pravo na dodjelu potpore.
Prihvatljivost za subvenciju neće se provjeravati u odnosu na to ima li prijavitelj dugova prema opskrbljivaču plinom, kao niti je li u blokadi, a subvencija će se isplaćivati kroz vaučer iskoristiv samo za plin. Drugim riječima, ne postoji mogućnost da se subvencija koristi u bilo koju drugu svrhu osim smanjenja troška za isporučeni plin.


Cijena plina od 1.4. do 31.12.2022

Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 8. sjednici Upravnog vijeća održanoj 7. ožujka 2022. donijela ODLUKU O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM ZA RAZDOBLJE OD 1. TRAVNJA DO 31. PROSINCA 2022. TE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. OŽUJKA 2023.

Ovom Odlukom određuju se iznosi tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za opskrbljivače u obvezi javne usluge, i to iznosi tarifnih stavki za isporučenu količinu plina i iznosi fiksne mjesečne naknade za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2022. godine, sukladno Prilogu 1. koji je sastavni dio ove Odluke, te iznosi tarifnih stavki za isporučenu količinu plina i iznosi fiksne mjesečne naknade za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2023. godine, sukladno Prilogu 2. koji je sastavni dio ove Odluke.

Krajnja cijena opskrbe plinom od 1. travnja 2022. godine

Poskupljenje s mjerama za ublažavanje

HERA – obavijest


Mjere za ublažavanje rasta cijena energenata

16.02.2022.

Vlada RH predstavila je paket mjera za ublažavanje rasta cijena zbog poskupljenja energenata:

POREZNO RASTEREĆENJE smanjenjem PDV-a na plin:
– s 25% na 13% (trajno)
– s 25% na 5% samo za plin (od 1. travnja 2022. do 31. ožujka 2023.)

UBLAŽAVANJE RASTA CIJENA PLINA:

Potpore građanima:
– iznos potpore direktno po računu: 0,10 kn/kWh
– iznos popusta iskazuje se na računu posebnom stavkom

Potpore poduzetnicima:

– potpora se odnosi na mikro, male i srednje poduzetnike s potrošnjom do 10 GWh/godina
– iznos potpore : 0,15 kn/kWh
– ostvaruje se vaučerom na iznos potpore male vrijednosti
– poduzetnici se prijavljuje za potporu kroz aplikaciju HAMAG-BICRO

HAMAG-BICRO generira Odluku o dodjeli potpore i vaučer na ukupni iznos potpore procijenjen na osnovi pojedinačne referentne godišnje potrošnje.
Svaki mjesec mu se subvencionirani iznos odbija s vaučera dok ga ne potroši ili zaključno s računom za ožujak 2023.godine


Redovno održavanje Plinacro

15.01.2022.

Obavještavamo Vas da će Plinacro d.o.o. Zagreb, sukladno planu redovnog održavanja objekata transportnog sustava, obaviti čišćenje plinovoda DN400 Slobodnica – Negoslavci, 18.01.2022. godine s početkom u 07:00h do predvidivo 20.01.2022.godine u 12:00h.

Čišćenje će biti obavljeno u radnim uvjetima bez utjecaja na isporuku plina korisnicima. Ako dođe do nepredviđenih poteškoća koje bi mogle imati utjecaja na isporuku plina korisnicima, o istome ćemo vas pravovremeno obavijestiti.

Plinacro d.o.o. Savska cesta 88a, 10000 Zagreb
Sektor upravljanja transportnim sustavom i prodaje transportnih kapaciteta
Služba tehnološkog upravljanja telefon: 01/6301-641


Iznos tarifnih stavki za distribuciju plina 2022-2026

20. prosinca 2021. godine

Hrvatska energetska regulatorna agencija je, na 27. sjednici Upravnog vijeća održanoj 20. prosinca 2021., donijela Odluku o zahtjevu za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina za treće regulacijsko razdoblje 2022. – 2026. energetskog subjekta PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom, Ohridska 17, Vinkovci.


Naknada za priključenje

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12 i 68/18), članka 34. stavka 1. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14, 102/15 i 68/18) te članka 26. Metodologije utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta (»Narodne novine«, broj 48/18), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 20. prosinca 2021. godine donijela:

Odluku o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta za razdoblje 2022. do 2026. godine


Cjenik nestandardnih usluga opskrbljivača plinom

23.12.2021. godine

Na temelju članka 6. i članka 13. stavka 2. Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom (»Narodne novine«, broj 48/18, 25/19 i 134/21), Hrvatska energetska regulatorna agencija na 27. sjednici Upravnog vijeća održanoj 20. prosinca 2021. godine donijel je slijedeću odluku o visini nestandardnih usluga opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge.

HERA – odluka o cjeniku nestandardnih usluga opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge


Cjenik nestandardnih usluga ODS-a

23.12.2021.

Na temelju članka 6. i članka 13. stavka 2. Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom (»Narodne novine«, broj 48/18, 25/19 i 134/21), Hrvatska energetska regulatorna agencija na 27. sjednici Upravnog vijeća održanoj 20. prosinca 2021. godine donijela je Odluku o cjeniku nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2026. godine

HERA – Odluka o cjeniku nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava


Covid potvrde

16.11.2021.godine

Obzirom na Odluku Stožera civilne zaštite u kojoj stoji da sve stranke koje ulaze u službene prostorije trgovačkih društava koje su u (ne)posrednom vlasništvu jedinica lokalne/regionalne samouprave su dužne predočiti Covid potvrdu, od 16.studenog 2021. godine, za ulazak u službene prostorije Plinare istočne Slavonije d.o.o. obvezni ste predočiti istu, odnosno predočiti potvrdu o cijepljenju ili testiranju. 


Izmjena OUOP i MPDS

21. rujna 2021.
Donesene izmjene i dopune podzakonskih akata iz područja prirodnog plina

Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije na 18. sjednici održanoj 9. rujna 2021. donijelo je:
– Izmjene i dopune Općih uvjeta opskrbe plinom,
– Izmjene i dopune Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava,

Priopćenje HERA 21.09.2021


Prekid isporuke plina

Obavještavamo Vas da dana 11.08.2021 započinjemo s radovima na sanaciji/rekonstrukciji čeličnog distribucijskog plinovoda DN 80 na k.č. 843/4, 118, 1125 i 1207 k.o. Rokovci

te u periodu od 07-15 sati neće biti isporuke plina zbog navedenih radova na području:

Grada Otoka, Općine Andrijaševci, Općine Privlaka i Općine Cerna.


Poštovani korisnici, molimo Vas za razumijevanje.


Obavijest – Borinačka i Jarmina

25.05.2021.

Obavještavamo korisnike da će dana 10. lipnja 2021. godine u razdoblju od 8:00 do 15:00 sati doći do prekida isporuke prirodnog plina u vikend naselju Borinci (ulice: Šokačka, Borinačka, Blato, Kolarska, Klenova, Kulina bana, Sopotska, Bunjevačka, Sunčana i dijelu Šokačke ulice) i naselju Jarmina zbog radova na izmještanju distribucijskog plinovoda kod izgradnje prometnice u Borinačkoj ulici.
Molimo Vas za strpljenje i razumijevanje.

Obavijest o prekidu isporuke 10. lipnja 2021. godine Jarmina i Borinci


Blagajna Županja

01.04.2021.

Od 1. travnja 2021. godine otvorena je blagajna u ispostavi Županja

Adresa: Trg prof. M. Robotića 1, Županja
Telefon: 032 830 784
Email: zupanja@pis.com.hr

Plaćanje bez naknade računa za plin ispostavljenih od strane Plinare istočne Slavonije d.o.o.


Cijena plina od 1. travnja 2021. godine za kućanstva u obvezi javne usluge

IZNOSI TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM  ZA RAZDOBLJE OD 1. TRAVNJA 2021. DO 31.PROSINCA 2021.

Kalkulator troška plina – Hrvatska energetska regulatorna agencija

Odluka o iznosu tarifnih stavki

Obavijest potrošačima 05.03.2021.godine

11.12.2020.godine – HERA – Odluka o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom

Energetski subjekt: PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom


Prekid isporuke plina u dijelu Vinkovaca

Plinara istočne Slavonije d.o.o. obavještava svoje korisnike da će 18.09.2020. godine u razdoblju od 07:00 do 15:00 sati doći do prekida isporuke plina u naselju Jarmina i u dijelu grada Vinkovaca od početka Borinačke ulice  do vikend naselja Borinci, ulici Eugena Kvaternika i Duga od kućnog broja 159 pa do kraja zbog radova na izgradnji nadvožnjaka.

Budući da u tom periodu neće biti isporuke plina na navedenoj lokaciji molimo Vas za razumijevanje.


Prekid isporuke plina – Babina Greda i Gradište

Plinara istočne Slavonije d.o.o. obavještava svoje korisnike da će 03.09.2020. godine u razdoblju od 07:00 do 19:00 sati doći do prekida isporuke plina u naseljima Babina Greda i Gradište zbog rekonstrukcije na postojećem plinovodu.
Budući da u tom periodu neće biti isporuke plina na navedenoj lokaciji molimo Vas za razumijevanje.


Obavijest – očitanje za svibanj

Cijenjeni potrošači,
molimo Vas da očitate stanja plinomjera u periodu od 26.05. do 02.06.2020. u svrhu obračuna potrošnje plina za svibanj 2020.

Stanje možete javiti putem maila (stanja@pis.com.hr), telefona (032/304 337, 032/303 210, 032/303 647, 032/303 418), web aplikacije (mojracun.pis.com.hr) i web stranice (www.pis.com.hr).

Za kućanstva koja ne dostave stanje plinskog brojila obračun potrošnje plina bit će napravljen prema procjeni na temelju povijesne potrošnje.

Vaša Plinara istočne Slavonije


Prekid isporuke plina – radovi završeni u 13h!

Plinara istočne Slavonije d.o.o. obavještava svoje korisnike da će dana 14.05.2020. godine u razdoblju od 9.00 do 13.00 sati doći do prekida isporuke plina u dijelu Vinkovaca (Borinačka ulica, Blato, Bunjevačka ulica, Sunčana ulica, dio Šokačke ulice) i naselju Jarmina zbog radova na distribucijskom sustavu prilikom izgradnje nadvožnjaka Borinci.

Budući da u tom periodu neće biti isporuke plina na navedenim lokacijama molimo Vas za strpljenje i razumijevanje.


Obavijest – očitanje za ožujak

Poštovani potrošači,
zbog izvanrednih okolnosti vezanih za širenje virusa Covid-19, a u svrhu socijalnog distanciranja i smanjenja rizika od širenja bolesti, naši djelatnici će očitati samo ona plinska brojila koja su dostupna.
Budući da od 01.04.2020. stupa na snagu nova cijena plina Plinara istočne Slavonije Vas moli da nam za sva brojila koja nisu dostupna dojavite stanje najkasnije do 03.04.2020 na e-mail prodaja@pis.com.hr ili putem aplikacije Moj PIS račun ili na dolje navedene brojeve telefona.
Kontakt telefoni:
– 032/304-337
– 032/303-210
– 032/303-647

Za kućanstva koja ne dojave stanje plinskog brojila obračun potrošnje plina biti će napravljen prema procjeni na temelju povijesne potrošnje.

Obustavljen rad blagajne i rad sa strankama

Zbog prevencije širenja korona virusa blagajna Plinare istočne Slavonije u Ohridskoj 17, Vinkovci neće raditi do daljnjeg. Također, obustavljen je i rad sa strankama, ukoliko imate upit dostupni smo na broj telefona 032/303-210 i na e-mail prodaja@pis.com.hr.

Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12 i 68/18), članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14, 102/15 i 68/18) i članka 21. stavka 2. Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (»Narodne novine«, broj 34/18 i 14/20), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 4. sjednici Upravnog vijeća održanoj 10. veljače 2020. donijela

ODLUKU O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM ZA RAZDOBLJE OD 1. TRAVNJA DO 31. PROSINCA 2020. TE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. OŽUJKA 2021.

Ovom Odlukom određuju se iznosi tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za opskrbljivače u obvezi javne usluge, i to iznosi tarifnih stavki za isporučenu količinu plina za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020. godine te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. godine, u skladu s Prilogom 1. koji je sastavni dio ove Odluke, te iznosi fiksne mjesečne naknade za razdoblje od 1. travnja 2020. godine do 31. ožujka 2021. godine, u skladu s Prilogom 2. koji je sastavni dio ove Odluke.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_02_16_399.html


Prekid isporuke plina!

23.01.2020. – Zbog radova na sanaciji plinovoda obavještavamo Vas da će u petak 24.01.2020. u periodu od 9 do 13 sati biti prekid isporuke plina u naselju Lovas, te dijelu naselja Opatovac (ulice A.Stepinca, Lovaska, Bana Josipa Jelačića i Hercegovačka).

Plaćanje putem trajnog naloga

Obavještavamo cijenjene kupce da smo omogućili plaćanje potrošnje plina putem trajnog naloga, neovisno o tome u kojoj banci imate račun.

Zahtjev za trajni nalog možete ispuniti isključivo osobno u našim poslovnicama.


Prekid isporuke plina u Ivankovu

Zbog kvara na distribucijskom sustavu privremeno je obustavljena isporuka plina u Općini Ivankovo u ulicama: – Ulica 14. travnja – Josipa Kozarca – Ulica Slatine Radimo na otklanjanju poteškoća. Isporuka plina biti će nastavljena u što kraćem roku.

Zatvorena blagajna u Županji

31.07.2019. – Obavještavamo cijenjene kupce da je blagajna u Županji na adresi Trg prof. Martina Robotića 1 zatvorena. Uplate možete izvršiti putem internet bankarstva ili u poslovnicama Croatia banke i FINA-e.

Nova cijena plina za kućanstva

Na temelju Odluke o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2019. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020. koja je donesena na sjednici Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) održanoj 8. veljače 2019. od 1. travanja 2019. primjenjivat će se nova cijena za opskrbu u obvezi javne usluge.

Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2019. godine, te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020. godine

HERA – Odluka o iznosu tarifnih stavki

29.06.2018. – Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 29. lipnja 2018. donijela Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. kolovoza do 31. prosinca 2018. godine, te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2019. godine. Prema ovoj odluci, krajnja cijena plina za kupce iz kategorije kućanstvo do 31. prosinca 2018. se neće mijenjati.

Prilog:
Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. kolovoza do 31. prosinca 2018. godine, te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2019. godine

HERA – Odluka o iznosu tarifnih stavki

05.03.2018. – Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije na 5. sjednici održanoj 1. ožujka 2018. donijelo je Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. srpnja 2018. godine. Prema ovoj odluci, krajnja cijena plina za kupce iz kategorije kućanstvo se neće mijenjati.

Prilog:
Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1.4.2018 do 31.7.2018. godine

HERA – Nova cijena plina za kućanstvo

15.12.2017. – Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12), članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14 i 102/15) i članka 19. stavka 2. Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (»Narodne novine«, broj 26/17), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 30. sjednici Upravnog vijeća održanoj 15. prosinca 2017. donijela “ODLUKU O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. OŽUJKA 2018. GODINE.”

Prilog:
Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1.1. do 31.3.2018. godine

HERA – Odluka o iznosu tarifnih stavki

15.12.2017. – Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12) i članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14 i 102/15) Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 30. sjednici Upravnog vijeća održanoj 15. prosinca 2017. donijela “ODLUKU O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA DISTRIBUCIJU PLINA ZA GODINE DRUGOG REGULACIJSKOG RAZDOBLJA 2018. – 2021. GODINE”.

Prilog:
Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina za regulacijsko razdoblje od 2018. do 2021. godine

HERA – Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki

27.03.2017. – Na temelju članka 11. stavka 1. točke 9. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (NN br.120/12) i članka 88. stavka 1. podstavka 5. Zakona o tržištu plina (NN 28/1 3. 141/14 i 16/17) Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 16. ožujka 2017. donijela “METODOLOGIJU UTVRĐIVANJA IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM I ZAJAMČENU OPSKRBU”.

Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom

PiS – Odluka o iznosu tarifnih stavki

27.03.2017. – Na temelju odredbi čl. 11. st. 2. Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih slavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (NN 26/2017), te sukladno čl. 8. Društvenog ugovora o osnivanju društva Plinara istočne Slavonije d.o.o., Uprava društva PiS, d.o.o. uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora i Skupštine društva donosi “ODLUKU O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM ZA RAZDOBLJE OD 01. TRAVNJA DO 31. PROSINCA 2017. GODINE”.

Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 01.travnja do 31.prosinca 2017.godine

Kućanstvo – računi putem e-maila

22.03.2017 – Obavještavamo Vas da smo za kupce iz kategorije kućanstvo u svoje poslovanje uveli mogućnost slanja računa elektroničkim putem.
Želite li ubuduće račune za potrošnju plina primati u elektroničkom obliku e-mail adresu na koju želite primati račun možete poslati na prodaja@pis.com.hr.

Uz e-mail adresu potrebni su sljedeći podaci:
– Ime i prezime vlasnika priključka
– Adresa
– OIB
– Šifra poslovnog partnera (PP na računu)
– Kontakt telefon

FINA – Naknada za plaćanje računa

01.03.2017. – U svim FINA poslovnicama fiksna naknada za plaćanje računa u korist PIS d.o.o. Vinkovci iznosi 2,00kn po uplatnici. Uz poslovnice FINA-e, i u poslovnicama CROATIA BANKE naknada za plaćanje računa iznosi 2,00kn po uplatnici.

Zaprimanje računa u elektroničkom obliku

07.11.2016 – Obavještavamo Vas da smo za kupce iz kategorije poduzetništvo u svoje poslovanje uveli mogućnost slanja računa putem servisa Moj eRačun.  Želite li ubuduće račune za potrošnju plina primati u elektroničkom obliku e-mail adresu na koju želite zaprimati obavijest o pristiglom elektroničkom računu možete poslati na info@pis.com.hr.

KomNet on-line sučelje za korisnike

20.05.2015 – Obavještavamo korisnike prirodnog plina kategorije kućanstvo da se mogu registrirati za korištenje aplikacije KomNet koja omogućuje interaktivni odnos s distributerom preko internet stranice, s bilo kojeg računala koristeći internet preglednik. Aplikacija je suvremeno dizajnirana i intuitivna za korištenje a sastoji se od slijedećih cjelina: – očitanja – informativni obračun – pregled zaduženja i uplata – prijava očitanja – reklamacije – korisnički račun

Naknada za plaćanje računa

27.05.2015. – U svim poslovnicama Croatia banka d.d. i Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. fiksna naknada za plaćanje svih računa u korist PIS d.o.o. Vinkovci iznosi 2,00kn po uplatnici.

HERA – Nova cijena plina za kućanstva

23.05.2015. – Poštovani, vezano uz najnovije promjene cijena plina za krajnje kupce u okviru javne usluge opskrbe plinom, a koje stupaju na snagu 01.04.2015. godine, obavještavamo vas da smo na internetskoj stranici Hrvatske energetske regulatorne agencije www.hera.hr objavili informaciju u kojoj krajnje kupce obavještavamo o nastupajućim promjenama. U želji da unaprijed pokušamo otkloniti moguće nejasnoće vezano uz formiranje računa na područjima na kojima se primjenjuje višemjesečno obračunsko razdoblje, predlažemo vam da na svojim internetskim stranicama u cijelosti prenesete obavijest Hrvatske energetske regulatorne agencije.

S poštovanjem
Tomislav Jureković, dipl. ing.
Predsjednik Upravnog vijeća

EIC oznaka

19.08.2014. – EIC oznaka PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o. za korištenje na tržištu energijom: 31X-VK-PIS-OPS-6

Odluka o naknadi za priključenje

01.08.2014. – Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 15. srpnja 2014. godine donijela Odluku o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta za regulacijsko razdoblje 2014-2016. godine.
Odluka stupa na snagu 01.08.2014. godine (N.N. 86/14).

Očitanje plinomjera

24.06.2014. – Obavještavamo korisnike prirodnog plina u mjestima: Vrbanja, Soljani, Strošinci, Drenovci, Đurići i Posavski Podgajci da će se očitavati stanje plinomjera i fakturirati isporučeni plin za lipanj 2014. godine dok se u naseljima: Gunja, Račinovci i Rajevo Selo do daljnjeg neće očitavati niti fakturirati isporučeni plin dok se ne stabilizira situacija na terenu.

Očitanje plinomjera

26.05.2014. – Obavještavamo korisnike prirodnog plina da zbog izvanrednog stanja na području općina Gunja, Vrbanja i Drenovci neće se očitavati niti fakturirati isporučeni plin dok se ne stabilizira situacija i utvrdi stanje štete na poplavljenom području.
U ovoj teškoj situaciji suosjećamo sa žiteljima poplavljenih područja s nadom u što raniji oporavak i skori povratak u svoje domove.

Promjena opskrbljivača

01.04.2014. – Općim uvjetima opskrbe plinom (N.N. 158/13) uvodi se novi model promjene opskrbljivača koji je u primjeni od 01.04.2014. godine.