Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

FZOU – NACIONALNI JAVNI POZIVI

NEKA PODRUČJA DJELOVANJA

ZAŠTITA OKOLIŠA  ENERGETSKA UČINKOVITOSTGOSPODARNJE OTPADOM
Biološka i krajobrazna raznolikost
Kružno gospodarstvo
Klimatske promjene i zaštita zraka
Edukacija i informiranje javnosti
Energetska učinkovitost u zgradarstvu
Obnovljivi izvori energije
Mobilnost s niskom razinom emisije
Javna rasvjeta
Posebne kategorije otpada
Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada
Odlagališta otpada i sanacije
Reciklažna dvorišta
Komunalna oprema i vozila
Centri za gospodarenje otpadom