Korisnička podrška i prigovori

PISANI PRIGOVOR – podnošenje

Sukladno članku 10. Zakona  o zaštiti potrošača (NN 19/22) Kupac ima pravo na podnošenje pisanog prigovora Opskrbljivaču osobno u poslovnim prostorijama Opskrbljivača,
– putem pošte na adresu Plinara istočne Slavonije d.o.o., Ohridska 17, 32100 Vinkovci
– elektroničkim putem na reklamacije@pis.com.hr

Opskrbljivač će bez odgađanja u pisanom obliku potvrditi primitak prigovora.
Opskrbljivač je dužan u roku od 15 dana pisanim putem odgovoriti kupcu na prigovor.
Prema Općim uvjetima opskrbe plinom (NN 88/19, 39/20, 100/21, i 103/22) Kupac može izjaviti prigovor sve dok traje radnja ili propuštanje radnje opskrbljivača plinom na čiji je sustav krajnji Kupac priključen. Prigovor mora sadržavati činjenice i dokaze na kojima se temelji.

Zakon o zaštiti potrošača NN 19/22 na snazi od 28.05.2022.godine

KORISNIČKA PODRŠKA – kontakti:

Telefon: 032 303 210
email: prodaja@pis.com.hr

PRIJEDLOZI – web obrazac:


    Vaši prijedlozi i komentari su uvijek dobrodošli za poboljšanje kvalitete usluga!