Djelatnosti

Plinara istočne Slavonije d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom je društvo registrirano za obavljanje slijedećih djelatnosti:
• proizvodnju plina, distribuciju plinovitih goriva distribucijskom mrežom
• distribuciju plina
• izgradnju plinskih mreža i instalacija
• opskrbu plinom povlaštenog kupca
• opskrbu plinom tarifnog kupca
• ispitivanje plinskih instalacija (prema HSUP P601.111)
• projektiranje, građenje i nadzor
• popravak i održavanje plinskih trošila
• kupnja i prodaja robe, osim oružja, streljiva, lijekova i otrova
• trgovinu plinom
• dobavu plina
• obavljenje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu idr.

Izvadak iz sudskog registra