Djelatnosti, uprava i nadzorni odbor

Član uprave, direktor:
Mario Naglić, dipl.iur.

Članovi nadzornog odbora:
Tomislav Panenić – predsjednik
Richard Milošovič – zamjenik predsjednika
Marko Dikonić – član
Željana Kljaić – član
Denis Travančić – član, predstavnik radnika

Izvadak iz sudskog registra

DJELATNOSTI:
• opskrba plinom
• distribucija plina
• izgradnja plinskih mreža i instalacija
• opskrba plinom povlaštenog kupca
• opskrba plinom tarifnog kupca
• ispitivanje plinskih instalacija
• projektiranje, građenje i nadzor
• popravak i održavanje plinskih trošila
• ….. i dr.