Djelatnosti, uprava i nadzorni odbor

DJELATNOSTI:
• proizvodnju plina, distribuciju plinovitih goriva distribucijskom mrežom
• distribuciju plina
• izgradnju plinskih mreža i instalacija
• opskrbu plinom povlaštenog kupca
• opskrbu plinom tarifnog kupca
• ispitivanje plinskih instalacija (prema HSUP P601.111)
• projektiranje, građenje i nadzor
• popravak i održavanje plinskih trošila
• kupnja i prodaja robe, osim oružja, streljiva, lijekova i otrova
• dobavu plina
• ostale djelatnosti upisane u sudskom registru

Član uprave, direktor:
Mario Naglić, dipl.iur,.

Članovi nadzornog odbora:
Tomislav Panenić – Predsjednik
Miroslav Polak – Zamjenik predsjednika
Marko Dikonić – član
Željana Kljaić – član
Denis Travančić – član, predstavnik radnika.

Izvadak iz sudskog registra