Cjenik nestandardnih usluga opskrbljivača u obvezi jave usluge

Temeljem odredbi:

  • Zakona o tržištu plina,
  • Općih uvjeta za opskrbu prirodnim plinom,
  • Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava,
  • Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom,
  • Odluke HERA-e o prosječnim cijenama radnog sata za pružatelje nestandardnih usluga u sektoru plina za regulacijska razdoblja
  • Uvjeta ugovora opskrbe plinom u obvezi javne usluge Plinare istočne Slavonije d.o.o., objavljujemo cjenik nestandardnih usluga opskrbljivača u obvezi javne usluge, objavljujemo slijedeće cjenike:

Od 15.02.2022. do 31.12.2026. godine:

Cjenik nestandardnih usluga opskrbljivača u obvezi jave usluge EUR (HRK)

Cjenik nestandardnih usluga opskrbljivača u obvezi javne usluge

HERA – Cjenik nestandardnih usluga opskrbljivača u obvezi jave usluge

ARHIVA

Od 15.02.2017. do 31.12.2021. godine:
Cjenik nestandardnih usluga opskrbljivača u obvezi jave usluge

Od 15.02.2014. do 31.12.2016. godine:
Cjenik nestandardnih usluga opskrbljivača u obvezi jave usluge

Od 01.01.2013. do 14.02.2014. godine:
Cjenik nestandardnih usluga opskrbljivača u obvezi jave usluge

Od 01.09.2012. do 31.12.2012. godine:
Cjenik nestandardnih usluga opskrbljivača u obvezi jave usluge