Energetski institut Hrvoje Požar

PODRUČJA DJELOVANJA INSTITUTA:
– strateško planiranje u energetici
– razvoj elektroenergetskog, plinskog, naftnog i toplinskog sustava
– tržište, zakonodavni okvir i restrukturiranje energetskog sektora
– energetska učinkovitost
– obnovljivi izvori energije, zaštita klime i okoliša
– energetski pregledi građevina i certifikacija zgrada
– energetska bilanca i statistika
– edukacija i promotivne aktivnosti

Energetski institut Hrvoje Požar