Izvješća Društva

GODIŠNJA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
Godišnje financijsko izvješće za 2022.godinu.pdf
Godišnje izvješće poslovodstva za 2022.godinu.pdf
Godišnje financijsko izvješće za 2022.godinu.xls
Mišljenje neovisnog revizora za 2022. godinu.pdf
Godišnje financijsko izvješće za 2021.godinu.pdf
Mišljenje neovisnog revizora za 2021. godinu.pdf
Godišnje financijsko izvješće za 2020.godinu.pdf
Mišljenje neovisnog revizora za 2020. godinu.pdf
Godišnje financijsko izvješće za 2019.godinu.pdf
Mišljenje neovisnog revizora za 2019. godinu.pdf
Godišnje financijsko izvješće za 2018.godinu.pdf
Mišljenje neovisnog revizora za 2018. godinu.pdf
Godišnje financijsko izvješće za 2017.godinu.pdf
Mišljenje neovisnog revizora za 2017. godinu.pdf
Godišnje financijsko izvješće za 2016. godinu.pdf
Godišnje financijsko izvješće za 2015. godinu.pdf
Godišnje financijsko izvješće za 2014. godinu.pdf
Godišnje financijsko izvješće za 2013. godinu.pdf
Godišnje financijsko izvješće za 2012. godinu.pdf

GODIŠNJA IZVJEŠĆA O KVALITETI OPSKRBE PLINOM
Godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe plinom za 2023.godinu
Godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe plinom za 2022.godinu
Godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe plinom za 2021.godinu
Godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe plinom za 2020.godinu
Godišnje izvješće o kvaliteti ospkrbe plinom za 2019.godinu
Godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe plinom za 2018.godinu

GODIŠNJA IZVJEŠĆA O KVALITETI PLINA
Godišnje izvješće o kvaliteti plina za 2023.godinu
Godišnje izvješće o kvaliteti plina za 2022.godinu
Godišnje izvješće o kvaliteti plina za 2021.godinu
Godišnje izvješće o kvaliteti plina za 2020.godinu
Godišnje izvješće o kvaliteti plina za 2019.godinu
Godišnje izvješće o kvaliteti plina za 2018.godinu

GODIŠNJA IZVJEŠĆA o provedbi zakona o pravu pristupa informacijama
2023 Godišnje izvješće o provedbi zakona o pravu pristupa informacijama
2023 Godišnje izvješće o provedbi zakona o pravu pristupa informacijama.csv
2022 Godišnje izvješće o provedbi zakona o pravu pristupa informacijama
2021 Godišnje izvješće o provedbi zakona o pravu pristupa informacijama
2020 Godišnje izvješće o provedbi zakona o pravu pristupa informacijama
2019 Godišnje izvješće o provedbi zakona o pravu pristupa informacijama
2018 Godišnje izvješće o provedbi zakona o pravu pristupa informacijama

GODIŠNJA IZVJEŠĆA o provedbi zakona o pravu pristupa informacijama
2023 Godišnje izvješće o provedbi zakona o pravu pristupa informacijama
2023 Godišnje izvješće o provedbi zakona o pravu pristupa informacijama.csv
2022 Godišnje izvješće o provedbi zakona o pravu pristupa informacijama
2021 Godišnje izvješće o provedbi zakona o pravu pristupa informacijama
2020 Godišnje izvješće o provedbi zakona o pravu pristupa informacijama
2019 Godišnje izvješće o provedbi zakona o pravu pristupa informacijama
2018 Godišnje izvješće o provedbi zakona o pravu pristupa informacijama

PLANOVI POSLOVANJA
Plan poslovanja 2024.godina.pdf
Plan poslovanja 2024.godina.docx

DONACIJE I SPONZORTSVA
Donacije i sponzorstva 2023.godina.pdf
Donacije i sponzorstva 2023.godina.xlsx
Donacije i sponzorstva 2022 godina.pdf
Donacije i sponzorstva 2021.godina.pdf
Donacije i sponzorstva 2020.godina.pdf
Donacije i sponzorstva 2020.godina.xlsx

OBRASCI ZA DONACIJE I SPONZORSTVA
Pravilnik o donacijama i sponzorstvu.word
Obrazac zahtjeva za donaciju – sponzorstvo – word
Obrazac zahtjeva za donaciju – sponzorstvo.pdf
Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Izjava o nekažnjavanju – word
Obrazac za dokazivanje iskorištenosti sredstava.pdf
Obrazac za dokazivanje iskorištenosti sredstava – word

JAVNI POZIVI ZA DONACIJE I SPONZORSTVA
2022 – Javni poziv za donacije i sponzosrtvo I.pdf
2021 – Javni poziv za donacije i sponzosrtvo I.pdf
2020 – Javni poziv za donacije i sponzorstvo I.pdf
2019 – Javni poziv za donacije i sponzorstvo V.pdf
2019 – Javni poziv za donacije i sponzorstvo IV.pdf
2019 – Javni poziv za donacije i sponzosrtvo III.pdf
2019 – Javni poziv za donacije i sponzosrtvo II.pdf
2019 – Javni poziv za donacije i sponzorstvo I.pdf
2018 – Javni poziv za donacije i sponzorstvo III.pdf
2018 – Javni poziv za donacije i sponzorstvo II.pdf
2018 – Javni poziv za donacije i sponzorstvo I.pdf
2017 – Javni poziv za donaciju/sponzorstvo.pdf
2016 – Javni poziv za donaciju/sponzorstvo.pdf