Kako smanjiti gubitke?

* Ne pregrijavate stambene prostore,

* za svaki stupanj iznad projektirane temperature utroši se oko 5 % više energije,

* U slučaju duže odsutnosti prilagodite postavke termostatskih ventila na položaj protiv smrzavanja,

* Kod kraće odsutnosti na temperaturu 2 do 3 °C nižu od uobičajene,

* Pravilno uz stručnu pomoć dimenzionirajte veličinu kotla te površinu radijatora i drugih ogrjevnih tijela,

* Pomoću ventila na radijatorima podesite optimalnu temperaturu u svakoj prostoriji,

* Hidrauličko uravnotežite (balansirajte) instalacije grijanja, provjerite otvore i reške na prozorima i vratima,

* Ispustite zrak iz radijatora (odzračite radijatore)

* Ne zaklanjajte radijatore zavjesama, namještajem, rubljem i sl.

Mjere za učinkovito i sigurno korištenje prirodnog plina