Hrvatska energetska regulatorna agencija

Propisi plin

Registar dozvola za obavljanje djelatnosti

Informator za kupce kategorije kućanstvo

Regulirane cijene – PLIN

HERA je neovisna, samostalna i neprofitna institucija osnovana 2004. godine donošenjem Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti od strane Republike Hrvatske i za svoje djelovanje odgovara Hrvatskom saboru. Nezavisan je regulator energetskih djelatnosti s ovlastima propisanim odredbama Zakona o tržištu plina te zakona kojim se uređuje energija i regulacija energetskih djelatnosti Osnovana je od strane Republike Hrvatske i za svoje djelovanje odgovara Hrvatskom saboru.

Stručne službe obavljaju stručne, administrativne i tehničke poslove agencije, a podijeljeni su nekoliko sektora i to: sektor za električnu energiju, sektor za plin i naftu, sektor za toplinsku energiju, sektor za pravne poslove, sektor za zaštitu kupaca te sektor za zajedničke poslove.