Dokumenti – distribucija

Distribucija prirodnog plina je regulirana djelatnost.

Dozvolu za obavljanje djelatnosti distribucije plina izdaje Hrvatska energetska regulatorna agencija

Djelatnost distribucije plina obuhvaća slijedeće:

  • izgradnja plinske mreže i priključaka,
  • plansko i interventno održavanje plinske mreže i priključaka,
  • izdavanje energetskih suglasnosti,
  • izdavanje energetskih uvjeta,
  • izdavanje posebnih uvjeta građenja,
  • montaža i demontaža dijelova plinskog sustava,
  • održavanje ostalih dijelova plinskog sustava …

Tipski ugovori:
Tipski ugovor o distribuciji plina
Tipski ugovor o priključenju na distribucijski sustav