Dokumenti – distribucija

Distribucija prirodnog plina je regulirana djelatnost.

Dozvolu za obavljanje djelatnosti distribucije plina izdaje Hrvatska energetska regulatorna agencija

Djelatnost distribucije plina obuhvaća slijedeće:

*izgradnja plinske mreže i priključaka,

*plansko i interventno održavanje plinske mreže i priključaka,

*izdavanje energetskih suglasnosti,

*izdavanje energetskih uvjeta,

*izdavanje posebnih uvjeta građenja,

*montaža i demontaža dijelova plinskog sustava,

*održavanje ostalih dijelova plinskog sustava …

Tipski ugovori:
Tipski ugovor o distribuciji plina
Tipski ugovor o priključenju na distribucijski sustav