Obnovljivi izvori energije

24.03.2022.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će 30. ožujka objaviti Javni poziv kojim će se pravnim osobama sufinancirati sustavi za korištenje obnovljivih izvora energije.

FZOU

Obnovljivi izvori energijeobnovljivi izvori dobara ili obnovljivi resursi su izvori materijala ili energije koji se stalno ili određenim postupcima obnavljaju pa se tako mogu iskorištavati bez iscrpljivanja.

To su biomasa, posebno drvo te biljne kulture, preradom kojih se dobivaju prehrambene ili energetske sirovine.

Obnovljivi su (neiscrpivi) izvori energije i Sunce, vjetar i morske mijene, hidroenergija i hidrotermalna voda. Korištenjem obnovljivih izvora čuva se okoliš, jer su to izvori čiste energije koja ga ne zagađuje.