Obrasci i zahtjevi na jednom mjestu

Zahtjev za aktiviranje slanja računa putem elektroničkih servisa

Zahtjev za aktiviranje slanja računa putem e-maila

Zahtjev za podacima o potrošnji u svrhu izrade energetskog certifikata

Zahtjev za suglasnost za osnovno SEPA terećenje

Obrazac zahtjeva za ugradnju opreme za daljinsko očitanje plinomjera

Zahtjev za promjenu korisnika na OMM

Obrazac za pokretanje promjene opskrbljivača

Zahtjev za prekid promjene opskrbljivača

Zahtjev za raskid ugovora o opskrbi plinom

Zahtjev za ponudu opskrbe plinom

Izjava o korisniku na OMM kod više suvlasnika

Zahtjev za prebacivanje novčanih sredstva na novog korisnika

Zahtjev za povrat preplaćenih sredstava

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Obrazac zahtjeva za ponovu uporabu informacija

Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjevi vezani za priključenje građevine na plinski distribucijski sustav

Zahtjev za izmjene na postojećem priključku

POTVRDA o izvršenom ispitivanju.pdf

POTVRDA o izvršenom ispitivanju.docx

Prijava za preuzimanje kućne instalacije.pdf

Prijava za preuzimanje kućne instalacije.docx

Prijava ovlaštenog plinoinstalatera prije početka radova.pdf

Prijava ovlaštenog plinoinstalatera prije početka radova.docx

Ispitni izvještaj – Potvrda o nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije

Ispitni izvještaj – HSUP kontrola instalacija – poduzetništvo

Ispitni izvještaj – HSUP kontrola instalacija – kućanstvo

Naknadna prijava plinskih trošila

Zahtjev za izdavanje ovlaštenja za ispitivanje instalacija HSUP

Zahtjev za sklapanje ugovora s ovlaštenim plinoinstalaterima

Obrazac suglasnosti za ugradnju opreme za daljinsko očitanje plinomjera