Operator transportnog plinskog sustava

Operator transportnog sustava (OTS) znači energetski subjekt koji obavlja energetsku djelatnost transporta plina i odgovoran je za rad, održavanje i razvoj transportnog sustava na određenom području i gdje je izvodivo, njegovo povezivanje s drugim sustavima te za osiguranje dugoročne sposobnosti sustava da zadovoljava razumne potrebe za transportom plina

Kvaliteta prirodnog plina

Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina

Tarifni kalkulator