Kategorije priključaka

Priključenja na distribucijski sustav dijele se na četiri kategorije s obzirom na priključni kapacitet:

Dokumenti:

Odluka o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i zapovećanje priključnog kapaciteta za razdoblje 2022. do 2026. godine (NN 121/2021 od 22.12.2021.)


Metodologija utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta (NN 48/2018 od 25.5.2018.)

Odluka o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i zapovećanje priključnog kapaciteta za razdoblje 2017. do 2021. godine (NN 122/2016 od 28.12.2016.)