Kategorije priključaka

Priključenja na distribucijski sustav dijele se na četiri kategorije s obzirom na priključni kapacitet:

Priključak Kapacitet priključka – kWh/h Naknada za priključenje Naknada za povećanje kapaciteta
Kategorija I manji ili jednak 100 121,47 EUR 97,12 EUR
Kategorija II od 100 do 400 386,52 EUR 309,22 EUR
Kategorija III od 400 do 4.000 659,9 EUR 527,92 EUR
Kategorija IV veći od 4.000 1.069,41 EUR 855,53 EUR
Kategorija I višestruko priključenje 60,73 EUR


01.01.2023.
Naknada za priključenje na plinski distribucijski sustav i za povećanje priključnog kapaciteta
za razdoblje 2022. do 2026. godine

14.09.2022.
Odluka o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta za razdoblje 2022. do 2026.godine