Izvođači, serviseri, dimnjačari, projektanti

Plinoinstalateri

Izvođenje plinskih instalacija je u nadležnosti isključivo atestiranih i kvalificiranih plinoinstalatera koji se nalaze na listi PIS-a. Ovlašteni plinoinstalateri prije početka radova podnose prijavu distributeru plina i izrađuju plinsku instalaciju sukladno projektnoj dokumentaciji.

Ovlašteni plinoinstalateri na distribucijskom području ODS.pdf

Ovlašteni plinoinstalateri na distribucijskom području ODS.xlsx

Ovlašteni izvođači plinskih instalacija za BOAGAZ na području ODS.pdf

Ovlašteni izvođači plinskih instalacija za BOAGAZ na području ODS.xlsx

Ovlašteni projektanti

Ovlašteni projektanti su svi projektanti koji imaju ovlaštenje od strane Hrvatske komore inženjera strojarstva HKIS na području Republike Hrvatske.

Projektanti koji najčešće projektiraju na području ODS-a – pdf

Projektanti koji najčešće projektiraju na području ODS-a – xlsx

Poveznice: Imenici hrvatske komore inženjera strojarstva

Dimnjačari

Ukoliko se radi o priključku trošila na dimnjak, investitor je dužan ishoditi dimnjačarski stručni nalaz od područnog dimnjačara.

Područni dimnjačari.xlsx

Područni dimnjačari.pdf

Poveznica na stranice dimnjačarski obrt EKO-DIM d.o.o.

Ovlašteni serviseri plinskih trošila

Ovlašteni serviseri plinskih trošila.pdf

Ovlašteni serviseri plinskih trošila.xlsx

Ispitivanje instalacija

Ovlašteni ispitivački plinskih instalacija HSUP P 601.111 xlsx

Ovlašteni ispitivački plinskih instalacija HSUP P 601.111 pdf

Ovlašteni inženjeri geodezije

Ovlašteni inženjeri geodezije su svi koji imaju ovlaštenje od strane Hrvatske komore inženjera geodezije HKOIG na području Republike Hrvatske.

Ovlašteni inženjeri geodezije – VSŽ

Poveznice: Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije

Izvođenje priključaka

Ovlašteni izvođač plinskih priključaka: Plinara istočne Slavonije d.o.o.

Izvođenje građevinskih radova na izgradnji priključaka

Građevinske tvrtke na području grada Vinkovaca

Registracija izvođača
Pravne ili fizičke osobe koje žele dobiti ovlaštenje od Plinare istočne Slavonije d.o.o. kao ODS-a za izvođenje unutarnjih plinskih instalacija, ispitivanje plinskih instalacija ili izvođenje priključaka obvezni su dostaviti uredno popunjen pripadni zahtjev sa traženom dokumentacijom:

Zahtjev za sklapanje ugovora o suradnji za izvođenje unutarnjih plinskih instalacija
Zahtjev za izdavanje ovlaštenja za ispitivanje plinskih instalacija
Uvjeti za izdavanje ovlaštenja za izvođenje priključaka
Pravilnik za dobivanje statusa ovlaštenog izvođača plinske instalacije
Pravilnik za izvođenje unutrašnjih plinskih instalacija

Dokumentaciju dostaviti u Plinaru istočne Slavonije d.o.o., Ohridska 17, Vinkovci.
Kontakt osoba: Dragan Šuper, tel. 304-335