Visina tarifnih stavki – distribucija

Visina tarifnih stavki za distribuciju plina za razdoblje od 2022-2026. godine po GCV u HRK/EUR

Visina tarifnih stavki za distribuciju plina za razdoblje od 2022. do 2026. godine po NCV-u

Visina tarifnih stavki za distribuciju plina za sve ODS od 2022.do 2026. godine

Visina tarifnih stavki za distribuciju plina za razdoblje od 2018. do 2021. godine

Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina za sve ODS

Visina tarifnih stavki za distribuciju plina za 2017. godinu