Visina tarifnih stavki – distribucija

Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina NN 198/2022

Visina tarifnih stavki za distribuciju plina za razdoblje od 2022-2026. godine po GCV u EUR
Visina tarifnih stavki za distribuciju plina za razdoblje od 2022-2026. godine po GCV u HRK/EUR
Visina tarifnih stavki za distribuciju plina za razdoblje od 2022. do 2026. godine po NCV-u
Visina tarifnih stavki za distribuciju plina za sve ODS od 2022.do 2026. godine
Visina tarifnih stavki za distribuciju plina za razdoblje od 2018. do 2021. godine
Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina za sve ODS
Visina tarifnih stavki za distribuciju plina za 2017. godinu