Zajamčeni opskrbljivač

Zajamčeni opskrbljivač je opskrbljivač koji pruža javnu usluge opskrbe plinom krajnjem kupcu koji je ostao bez opskrbljivača plinom.

Zajamčeni opskrbljivač plinom u Republici Hrvatskoj je HEP Plin d.o.o.

Odluka o određivanju zajamčenog opskrbljivača prirodnim plinom