Zajamčeni opskrbljivač

Zajamčeni opskrbljivač je opskrbljivač koji pruža javnu usluge opskrbe plinom krajnjem kupcu koji je ostao bez opskrbljivača plinom.

Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opkrbu plinom za razdoblje od 1.7.- 30.09.2023.

Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opkrbu plinom za razdoblje od 1.4.- 30.06.2023.

Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opkrbu plinom za razdoblje od 1.1.- 31.3. 2023.

Zajamčeni opskrbljivač plinom u Republici Hrvatskoj je HEP Plin d.o.o.

Odluka o određivanju zajamčenog opskrbljivača prirodnim plinom