Službenik za informiranje

Prema čl. 1. Zakona o pravu na pristup informacijama – pročišćeni tekst (N.N. 25/13, 85/15, 69/22). uređuje se pravo na pristup informacijama koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti. Odredbama navedenog Zakona propisuju se načela prava na pristup informacijama, izuzeci od prava na pristup informacijama i postupak ostvarivanja i zaštite prava na pristup informacijama.

Cilj ovog Zakona, prema čl. 3., je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Korisni ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva sukladno čl. 18. navednog Zakona.

Pisani zahtjev se podnose na adresu:

Plinara istočne Slavonije d.o.o., Ohridska 17, 32100 Vinkovci
Za usmeni zahtjev sastavit će se službena bilješka.
Podnošenje zahtjeva moguće je svakim radnim danom društva od 7.30 – 14h
Plinara istočne Slavonije d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom, može uskratiti pravo na pristup informacijama temeljem čl. 15. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Može se predati osobno ili putem elektroničke pošte na:

sluzbenik-za-informiranje@pis.com.hr

Obrazac zahtjeva za dopunu/ispravak informacije

Obrazac zahtjeva za pristup informaciji

Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacije

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Poveznice:

Povjerenik za informiranje

Zakon o pravu na pristup informacijama – pročišćeni tekst (N.N. 25/13, 85/15, 69/22).