Službenik za informiranje

Prema čl. 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (N.N. 25/13) uređuje se pravo na pristup informacijama koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti. Odredbama navedenog Zakona propisuju se načela prava na pristup informacijama, izuzeci od prava na pristup informacijama i postupak ostvarivanja i zaštite prava na pristup informacijama.

Cilj ovog Zakona, prema čl. 3., je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Korisni ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva sukladno čl. 18. navednog Zakona.

Pisani zahtjev se podnose na adresu:
Plinara istočne Slavonije d.o.o., Ohridska 17, 32100 Vinkovci

Može se predati osobno ili putem elektroničke pošte na:
jasmina.madjaros@pis.com.hr

Za usmeni zahtjev sastavit će se službena bilješka.

Podnošenje zahtjeva moguće je svakim radnim danom društva od 7.30 – 14h.

Plinara istočne Slavonije d.o.o. Vinkovci može uskratiti pravo na pristup informacijama temeljem čl. 15. Zakona o pravu na pristup informacijama (N.N. 25/13).

Obrazac zahtjeva za pristup informaciji
Obrazac zahtjeva za dopunu/ispravak informacije
Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacije
Uvjeti za ponovnu uporabu informacije
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Pravilnik o vođenju službenog upisnika
Zakon o pravu na pristup informacijama (N.N. 25/13)
2018 Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama
2019 Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

Poveznice:
Povjerenik za informiranje