Ogrjevne vrijednosti prirodnog plina

Suklano članku 57. stavak 12 Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (Narodne novine, br. 50/18, 88/19, 36/20, 100/21) – neslužbeni pročišćeni tekst kao operator distribucijskog sustava u nastavku objavljujemo pregled parametara za obračun isporučenog plina:

2024. godina

Prosječne mjesečne ponderirane vrijednosti Hg – 2024. godina – za obračun potrošnje plina

Privremene polumjesečne ponderirane vrijednosti Hg – 2024. godina

Ogrjevne vrijednosti prirodnog plina – 2024. godina.xlxs

ARHIVA

Prosječne mjesečne ponderirane vrijednosti Hg – 2023. godina – za obračun potrošnje plina

Privremene polumjesečne ponderirane vrijednosti Hg – 2023. godina

Ogrjevne vrijednosti prirodnog plina – 2023. godina.xlxs

Prosječne mjesečne ponderirane vrijednosti Hd i Hg – 2022. godina – za obračun potrošnje plina

Privremene polumjesečne ponderirane vrijednosti Hd i Hg – 2022. godina

Grafički prikaz prosječnih NCV/GCV – 2022. godina

Prosječne mjesečne ponderirane vrijednosti Hd – 2021. godina za obračun potrošnje plina

Privremene polumjesečne ponderirane vrijednosti Hd – 2021. godina

Grafički prikaz prosječnih mjesečnih ponderiranih vrijednosti Hd – 2021. godina

Grafički prikaz Hd – 2011 do 2020. godine

Prosječne mjesečne ponderirane vrijednosti Hd – 2020. godina

Prosječne mjesečne ponderirane vrijednosti Hd – 2019. godina

Prosječne mjesečne ponderirane vrijednosti Hd – 2018. godina

Prosječne mjesečne ponderirane vrijednosti Hd – 2017. godina

Prosječne mjesečne ponderirane vrijednosti Hd – 2016. godina

Prosječne mjesečne ponderirane vrijednosti Hd – 2015. godina

Prosječne mjesečne ponderirane vrijednosti Hd – 2014. godina