Prosječne mjesečne vrijednosti Hd

Suklano članku 57. stavak 12 Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN 57/2018) kao operator distribucijskog sustava u nastavku objavljujemo pregled parametara za obračun isporučenog plina:

Prosječne mjesečne ponderirane vrijednosti Hd – 2021. godina

Prosječne mjesečne ponderirane vrijednosti Hd – 2020. godina

Prosječne mjesečne ponderirane vrijednosti Hd – 2019. godina

Prosječne mjesečne ponderirane vrijednosti Hd – 2018. godina

Prosječne mjesečne ponderirane vrijednosti Hd – 2017. godina

Prosječne mjesečne ponderirane vrijednosti Hd – 2016. godina

Prosječne mjesečne ponderirane vrijednosti Hd – 2015. godina

Prosječne mjesečne ponderirane vrijednosti Hd – 2014. godina