Kontrola plinskih instalacija

Redovna kontrola plinskih instalacija vrši se radi sigurnosti korištenja sustava ali i radi povećanja energetske učinkovitosti plinskih uređaja.

Kao potrošač plina ste dužni najmanje jednom u 10 (deset) godina omogućiti ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti plinske instalacije kako je propisano čl.9.st.2., st.4. Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10) i čl.1., čl.2., čl.9. Pravilnika H.S.U.P.-a 601.111/II.

Molimo Vas da prije dolaska naših djelatnika prikupite:

1. Potvrdu ovlaštenog servisera o ispravnosti vaših plinskih trošila
(ne smije biti starija od godinu dana)

2. Potvrdu dimnjačara o ispravnosti dimnjaka
– ukoliko imate trošilo spojeno na dimnjak (ne smije biti starija od godinu dana)

Za sve informacije o pregledu instalacija, kao i terminu izvršenja ispitivanja koji je potrebno dogovoriti u roku od 15 dana od primitka obavijesti o kontroli instalacija nazovite na broj telefona 032/303-418.

Napomena: Ako ne omogućite ispitivanje plinskih instalacija postupit ćemo u skladu s čl.9.st.2 Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima, te Vam obustaviti isporuku plina.

Podaci o ovlaštenim osobama po vrstama poslova više …