Kromatografska analiza prirodnog plina

Plinski kromatoraf (GC) je analitički instrument koji mjeri sastav različitih komponenti u uzorku. Analiza koja se provodi plinskim kromatografom zove se plinska kromatografija.

Načelo plinske kromatografije: Uzorak injektiran u instrument ulazi u plinski tok koji ga prenosi do cijevi za separaciju koja se zove “kolona”.

Kao tzv. plin nosioc koriste se helij ili dušik.
Različite komponente separiraju se unutar kolone.

Detektor mjeri količinu komponenti koje izlaze iz kolone.

Kako bi se odredila koncentracija analita u nepoznatom uzorku, potrebno je najprije analizirati standardne uzorke poznatih koncentracija analita od interesa.

Retencijsko vrijeme i površina ispod pika komponenata unutar standardnog uzorka uspoređuju se s nepoznatim uzorkom te se izračunava njegova koncentracija.

Kromatografska analiza prirodnog plina – 2019. godina

Kromatografska analiza prirodnog plina – 2018. godina

Kromatografska analiza prirodnog plina – 2017. godina

Kromatografska analiza prirodnog plina – 2016. godina

Kromatografska analiza prirodnog plina – 2015. godina

Kromatografska analiza prirodnog plina – 2014. godina