Energent prirodni plin

Prirodni plin:

  • smjesa nižih alifatskih ugljikovodika, pretežito metana, koja se u prirodnim podzemnim ležištima nalazi u plinovitom stanju (slobodni plin), otopljena u sirovoj nafti ili je s njom u dodiru (vezani ili naftni plin). 
  • plin bez boje i mirisa,
  • nije neotrovan, lakši je od zraka, lako zapaljiv i eksplozivan,
  • vrlo brzo razvija toplinu izgaranjem,
  • pri pravilnoj uporabi nije opasan,
  • Iako izvorno bez okusa i mirisa, u distribucijskom sustavu plin ima vrlo jak miris uzrokovan kemikalijom (odorant) koja se dodaje plinu radi lakšeg otkrivanja (neugodan miris)

Distributer plina (ODS) redovno provjerava koncentraciju odoranta u plinu:

  • jednom mjesečno na krajnjim točkama distribucijskog sustava
  • kontinuirano na odorizacijskim stanicama smještenim uz MRS