Energent prirodni plin

Prirodni plin je smjesa nižih alifatskih ugljikovodika i metana. Uprirodnim podzemnim ležištima nalazi u plinovitom stanju, otopljen u sirovoj nafti ili je s njom u dodiru. Prirodni plin je bez boje i mirisa, nije neotrovan, lakši je od zraka, lako zapaljiv i eksplozivan, vrlo brzo razvija toplinu izgaranjem, a pri pravilnoj uporabi nije opasan. Iako izvorno bez okusa i mirisa, u distribucijskom sustavu plin ima vrlo jak miris uzrokovan kemikalijom (odorant) koja se dodaje plinu radi lakšeg otkrivanja (neugodan miris).

Poznati ugljikovodici:

Kontrola koncentracije odoranta:

Operator distribucijskog plinskog sustava redovno provjerava koncentraciju odoranta u plinu:

– jednom mjesečno na krajnjim točkama distribucijskog sustava

– kontinuirano na odorizacijskim stanicama smještenim uz MRS