Priključenje na distribucijski sustav

Općenito o piključenju na plinski distribucijski sustav

Priključenje po koracima

Tipski ugovor o priključenju na distribucijski sustav

Informacije o izvođenju priključka na plinski distribucijski sustav:

ZAHTJEV ZA IZGRADNJU PRIKLJUČKA
Zahtjev podnosi investitor/vlasnik priključka uz zahtjev za izdavanje uvjeta priključenja
UVJETI PRIKLJUČENJA
Pisani odgovor korisniku o mogućnostima i uvjetima priključenja
UGOVOR O PRIKLJUČENJU NA DISTRIBUCIJSKI SUSTAV
Korisnik/vlasnik potpisuje Ugovor i plaća naknadu za priključenje prema ugovorenom načinu otplate
OVLAŠTENI PROJEKTANT IZRAĐUJE PROJEKT PLINSKE INSTALACIJE
Korisnik/vlasnik izabire ovlaštenog projektanta Popis ovlaštenih projektanata
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ENERGETSKE SUGLASNOSTI
Projektant ili korisnik dostavlja ispunjeni obrazac zahtjeva
ENERGETSKA SUGLASNOST
Plinara istočne Slavonije d.o.o. izdaje Energetsku suglasnost ukoliko Projekt zadovoljava, u protivnom šalje na dopunu/izmjenu
PRIJAVA RADOVA
Ovlašteni plinoinstalateri kojeg je izabrao korisnik/vlasnik s liste Plinare istočne Slavonije d.o.o. dostavlja u Odjel tehničke kontrole pisanom obliku na obrascu prijave prije početka radova
ZAPISINIK O ISPITIVANJU UNUTARNJE PLINSKE INSTALACIJE
Kontrolor Plinare istočne Slavonije d.o.o. pregledava je li plinska instalacija izvedena sukladno Projektu i pravilima struke, te zajedno s plinoinstalaterom potpisuje Zapisnik
PRIKLJUČENJE I UGOVOR O OPSKRBI PRIRODNIM PLINOM

HODOGRAM PRIKLJUČENJA NA PLINSKI DISTRIBUCIJSKI SUSTAV (pdf)
PRAVILA IZVEDBE KUĆNOG PRIKLJUČKA (pdf)