Priključenje na distribucijski sustav

Informacije o izvođenju priključka na plinski distribucijski sustav:
Email: odrzavanje@pis.com.hr
Telefoni: 032/303-819; 303-624; 304-848

POSTUPAK PRIKLJUČENJA PO KORACIMA:

  1. Zahtjev za izdavanje uvijeta priključenja podnosi investitor/vlasnik
  2. ODS šalje pisani odgovor o mogućnostima i uvjetima priključenja
  3. Korisnik/vlasnik potpisuje Ugovor i plaća naknadu za priključenje prema ugovorenom načinu otplate
  4. Korisnik/vlasnik izabire ovlaštenog projektanta Popis ovlaštenih projektanata
  5. Projektant ili korisnik dostavlja ispunjeni obrazac zahtjeva za izdavanje energetske suglasnosti
  6. ODS izdaje Energetsku suglasnost ukoliko Projekt zadovoljava, u protivnom šalje na dopunu/izmjenu
  7. Ovlašteni plinoinstalateri kojeg je izabrao korisnik/vlasnik s liste Plinare istočne Slavonije d.o.o. dostavlja u Odjel tehničke kontrole pisanom obliku na obrascu prijave prije početka radova
  8. Kontrolor ODS-a pregledava je li plinska instalacija izvedena sukladno Projektu i pravilima struke, te zajedno s plinoinstalaterom potpisuje Zapisnik
  9. Krajnji korisnik potpisuje Ugovor o opskrbi plinom
  10. ODS priključuje objekt na plinsku mrežu

Općenito o piključenju na plinski distribucijski sustav
Priključenje po koracima
Tipski ugovor o priključenju na distribucijski sustav
Pravila izvedbe kućnog priključkaHodogram priključenja na plinski distribucijski sustav