Hrvatski operator tržišta plina

Registar VBS-ova

Promjena opskrbljivača

Osnovne zadaće HROTE-a na tržištu plina su:

 • donošenje Pravila o organizaciji tržišta plina,
 • organiziranje tržišta plina u skladu s primijenjenim modelom tržišta plina,
 • uređivanje i evidentiranje ugovornih odnosa s voditeljima bilančnih skupina,
 • vođenje registra voditelja bilančnih skupina,
 • vođenje registra neposrednih članova bilančnih skupina,
 • organiziranje i vođenje plinske trgovinske platforme,
 • obračun provedenih trgovanja na plinskoj trgovinskoj platformi,
 • obračun naknade za dnevna odstupanja zasebno za svaku bilančnu skupinu,
 • obračun aktivirane energije uravnoteženja za uslugu uravnoteženja,
 • provođenje načela financijske neutralnosti,
 • objavljivanje relevantnih podatke vezane uz obračune i naknade,
 • organiziranje virtualne točke trgovanja,
 • sudjelovanje u postupku promjene opskrbljivača plinom,
 • izrada izvješća o postupcima promjene opskrbljivača,
 • uspostavljanje i vođenje registara obračunskih mjernih mjesta u Republici Hrvatskoj,
 • razmjena informacija sa sudionicima na tržištu plina,
 • izrada godišnjeg izvještaja o aktivnostima na tržištu plina, analiziranje tržišta i predlaganje mjera za unapređenje.