Hrvatski operator tržišta plina

Registar VBS-ova

Promjena opskrbljivača

Osnovne zadaće HROTE-a na tržištu plina su:

-donošenje Pravila o organizaciji tržišta plina,

-organiziranje tržišta plina u skladu s primijenjenim modelom tržišta plina,

-uređivanje i evidentiranje ugovornih odnosa s voditeljima bilančnih skupina,

-vođenje registra voditelja bilančnih skupina,

-vođenje registra neposrednih članova bilančnih skupina,

-organiziranje i vođenje plinske trgovinske platforme,

-obračun provedenih trgovanja na plinskoj trgovinskoj platformi,

-obračun naknade za dnevna odstupanja zasebno za svaku bilančnu skupinu,

-obračun aktivirane energije uravnoteženja za uslugu uravnoteženja,

-provođenje načela financijske neutralnosti,

-objavljivanje relevantnih podatke vezane uz obračune i naknade,

-organiziranje virtualne točke trgovanja,

-sudjelovanje u postupku promjene opskrbljivača plinom,

-izrada izvješća o postupcima promjene opskrbljivača,

-uspostavljanje i vođenje registara obračunskih mjernih mjesta u Republici Hrvatskoj,

-razmjena informacija sa sudionicima na tržištu plina,

-izrada godišnjeg izvještaja o aktivnostima na tržištu plina, analiziranje tržišta i predlaganje mjera za unapređenje.