Cjenik nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava

Temeljem odredbi:

Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, NN 56/2010),

Općih uvjeta za opskrbu prirodnim plinom (Narodne novine, br. 50/18 [PDF]88/1939/20) – neslužbeni pročišćeni tekst

Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (Narodne novine, br. 50/1888/1936/20) – neslužbeni pročišćeni tekst

Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom (Narodne novine, br. 48/18 [PDF]25/19)

i internih tehničkih akata, objavljujemo slijedeće cjenike:

Od 01.01.2017. godine:

Cjenik za nestandardne usluge operatora distribucijskog sustava

Od 15.02.2014. do 31.12.2016. godine:
Cjenik za nestandardne usluge operatora distribucijskog sustava

Od 01.01.2013. do 14.02.2014. godine:
Cjenik za nestandardne usluge operatora distribucijskog sustava

Od 01.09.2012. do 31.12.2012. godine:
Cjenik za nestandardne usluge operatora distribucijskog sustava