Cjenik nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava

Temeljem odredbi:

  • Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima,
  • Općih uvjeta za opskrbu prirodnim plinom,
  • Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava,
  • Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom,
  • Internih tehničkih akata, objavljujemo slijedeće cjenike:

Od 01.01.2022. godine do 31.12.2026. godine:

Cjenik za nestandardne usluge operatora distribucijskog sustava EUR/HRK

NN – HERA objava 14.09.2022.godine

Cjenik za nestandardne usluge operatora distribucijskog sustava

NN – HERA objava 20.12.2021. godine

ARHIVA

Od 01.01.2017. godine do 31.12.2021. godine:

Cjenik za nestandardne usluge operatora distribucijskog sustava

Od 15.02.2014. do 31.12.2016. godine:
Cjenik za nestandardne usluge operatora distribucijskog sustava

Od 01.01.2013. do 14.02.2014. godine:
Cjenik za nestandardne usluge operatora distribucijskog sustava

Od 01.09.2012. do 31.12.2012. godine:
Cjenik za nestandardne usluge operatora distribucijskog sustava