Cjenik nestandardnih usluga – distribucija

Temeljem odredbi:
Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, NN 56/2010), Općih uvjeta za opskrbu prirodnim plinom (NN 158/2013), Metodologije utvrđivanja cijena nestandardnih usluga za transport plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom (NN 158/2013 i 91/16), Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN 158/2013) i internih tehničkih akata, objavljujemo slijedeće cjenike:

Od 01.01.2017. godine:
Cjenik za nestandardne usluge – DISTRIBUCIJA

Od 15.02.2014. do 31.12.2016. godine:
Cjenik za nestandardne usluge – DISTRIBUCIJA

Od 01.01.2013. do 14.02.2014. godine:
Cjenik za nestandardne usluge – DISTRIBUCIJA

Od 01.09.2012. do 31.12.2012. godine:
Cjenik za nestandardne usluge – DISTRIBUCIJA