Cjenik nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava

Temeljem odredbi Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima, Općih uvjeta za opskrbu prirodnim plinom, Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava, Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom, Internih tehničkih akata, objavljujemo slijedeće cjenike:

Od 01.01.2024. godine do 31.12.2026. godine:

Cjenik nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava -EUR pdf
Cjenik nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava -EUR excel

NN 108/22 od 19.09.2022 Cjenik nestandardnih usluga – distribucija EUR-HRK
NN 141/21 od 22.12.2021 Cjenik nestandardnih usluga – distribucija HRK

ARHIVA

Od 01.01.2017. godine do 31.12.2021. godine:

Cjenik za nestandardne usluge operatora distribucijskog sustava

Od 15.02.2014. do 31.12.2016. godine:
Cjenik za nestandardne usluge operatora distribucijskog sustava

Od 01.01.2013. do 14.02.2014. godine:
Cjenik za nestandardne usluge operatora distribucijskog sustava

Od 01.09.2012. do 31.12.2012. godine:
Cjenik za nestandardne usluge operatora distribucijskog sustava