Hrvatska stručna udruga za plin

HSUP je osnovana je 1993. godine u Zagrebu, sa ciljem poticanja razvoja plinske djelatnosti s tehničkog i znanstvenog gledišta, sigurnosti i zaštite okoliša, podizanja nivoa znanja i obrazovanja, razmjene iskustava i informacija od interesa za plinsko gospodarstvo u cjelini, Udrugu ili pojedine članove. Hrvatska stručna udruga djeluje na cijelom području Republike Hrvatske. Udruga se kroz različite oblike organiziranja bavi unapređenjem raznih disciplina plinske struke iz područja:

 • istraživanja i proizvodnje prirodnog plina i drugih plinova za loženje
 • dobave, opsrkbe i potrošnje plina
 • tehnike i tehnologije transporta i skladištenja plina
 • tehnike i tehnologije distribucije i opskrbe plinom
 • energetske i neenergetske primjene plina
 • racionalne potrošnje i štednje
 • propisa i pravilnika struke
 • proizvodnje opreme u Republici Hrvatskoj
 • zaštite na radu i zaštite okoliša te tehnike sigurnosti u primjeni
 • projektiranja i izvođenja plinskih postrojenja, uređaja i instalacija
 • ekonomike i poslovne problematike
 • obrazovanja stručnjaka za plinsko gospodarstvo i energetiku
 • certificiranja rukovodnog i operativnog osoblja, prema iskustvima i praksi u EU-u
 • sudjelovanja u izradi studijskih materijala i energetske strategije Republike Hrvatske
 • drugih tema važnih za struku, članove i društvo

37 Međunarodni susret stručnjaka za plin – Opatija 11-13 svibnja 2022

HSUP – brošure