Opis distribucijskog sustava

Distribucijsko područje:

Gradovi: Ilok, Otok, Vinkovci i Županja te općine s pripadajućim naseljima: Andrijaševci, Babina Greda, Bošnjaci, Cerna, Drenovci, Gradište, Gunja, Ivankovo, Jarmina, Lovas, Privlaka, Stari Jankovci, Stari Mikanovci, Štitar, Vođinci i Vrbanja

Glavni dobavni pravac prirodnog plina transportnim sustavom je visokotlačni plinovod Slavonski Brod – Negoslavci. Mjesta preuzimanja plina iz transportnog sustava Plinacro-a d.o.o. Zagreb:

Mjerno redukcijska stanica MRS Ivankovo,
Mjerno redukcijska stanica MRS Vinkovci,
Mjerno redukcijska stanica MRS Županja – linija grad,
Mjerno redukcijska stanica MRS Županja – linija okolica,
Mjerno redukcijska stanica MRS Negoslavci – linija Opatovac.

Distribucijsko područje PIS Vinkovci