Dokumenti – kućanstvo

Plinara istočne Slavonije d.o.o. kao opskrbljivač u obvezi javne usluge opskrbljuje kupce po cijeni plina čija je struktura propisana Metodologijom utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu od strane Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA).

Opći uvjeti opskrbe opskrbljivača:
PIS Opći uvjeti opskrbe plinom kućanstva – tržišno
PIS Opći uvjeti opskrbe plinom kućanstva- u obvezi javne usluge

Tipski ugovori:
Tipski ugovor o priključenju na distribucijski sustav
Tipski ugovor o opskrbi plinom s krajnjim kupcem kategorije kućanstvo u obvezi javne usluge
Tipski ugovor o opskrbi plinom s krajnjim kupcem kategorije kućanstvo tržišno

Opći uvjeti opskrbe plinom:

(Narodne novine, br. 50/18, 88/19, 39/20, 100/21, 103/22, 68/23)

– neslužbeni pročišćeni tekst