Dokumenti za ovlaštene plinoinstalatere

Ovlašteni plinoinstalateri dužni su prijaviti izvođenje plinskih instalacija na objektima u vlasništvu fizičkih i/ili pravnih osoba operatoru distribucijskog sustava: ODS-u – Plinara istočne Slavonije d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom, prije početka radova i po završetku radova.

OBRASCI I IZVJEŠTAJI

Ispunjene i ovjerene dokumente potrebno je dostaviti u Odjel tehničke kontrole.

Mailom: tehnicka-kontrola@pis.com.hr
Osobno: Ohridska 17, Vinkovci


Registracija izvođača

Pravne ili fizičke osobe koje žele dobiti ovlaštenje od Plinare istočne Slavonije d.o.o. kao ODS-a za izvođenje unutarnjih plinskih instalacija, ispitivanje plinskih instalacija ili izvođenje priključaka obvezni su dostaviti uredno popunjen pripadni zahtjev sa traženom dokumentacijom:

Zahtjev za sklapanje ugovora o suradnji za izvođenje unutarnjih plinskih instalacija
Zahtjev za izdavanje ovlaštenja za ispitivanje plinskih instalacija
Uvjeti za izdavanje ovlaštenja za izvođenje priključaka
Pravilnik za dobivanje statusa ovlaštenog izvođača plinske instalacije
Pravilnik za izvođenje unutrašnjih plinskih instalacija

Dokumentaciju dostaviti u Plinaru istočne Slavonije d.o.o., Ohridska 17, Vinkovci.
Kontakt osoba: Dragan Šuper, tel. 304-335