Dokumenti – poduzetništvo

Zahtjevi vezani za priključenje građevine na plinski distribucijski sustav:
Zahtjev za izdavanje:
– uvjeta priključenja,
– energetske suglasnosti,
– uvjeta građana,
– potvrde glavnog projekta i
– suglasnosti za izvođenje radova u zaštitnom pojasu.

Podaci o obračunskom mjernom mjestu:
Zahtjev za podatke o OMM (energetski certifikat)
Zahtjev za promjenu korisnika OMM

Opskrba prirodnim plinom:
Obrazac za promjenu opskrbljivača (PIS)
Opći uvjeti opskrbe plinom

Tipski ugovori:
Tipski ugovor o priključenju