Cijena plina – tržišno

Informacije za kranje kupce čija je ugovorena cijena vezana uz cijenu na burzi plina:

Poveznica na Central Europien Gus Hub (CEGH) – day ahead market data

Plinska godina 2023/2024

Plinska godina 2023/2024 – srednje mjesečne aritmetičke vrijednosti cijena plina na CEGH-u – pdf

Plinska godina 2023/2024 – srednje mjesečne aritmetičke vrijednosti cijena plina na CEGH-u – excel


Plinska godina 2022/2023 – srednje mjesečne aritmetičke vrijednosti cjena plina na CEGH-u – pdf

Plinska godina 2022/2023 – srednje mjesečne aritmetičke vrijednosti cjena plina na CEGH-u – xlsx

31.12.2023

Zatvorene su prijave za Program dodjele potpora za smanjenje troškova plina za mikro, male i srednje poduzetnike, za razdoblje od 1. travnja 2023. do 31. ožujka 2024.

12.04.2023

Ponovno su otvorene prijave za Program dodjele potpora za smanjenje troškova plina za mikro, male i srednje poduzetnike, za razdoblje od 1. travnja 2023. do 31. ožujka 2024.

Prijave za potporu vrše se preko online aplikacije kojoj možete pristupiti putem sljedeće  POVEZNICE, a za prijavu je dovoljno upisati OIB poslovnog subjekta te broj obračunskog mjernog mjesta (OMM) koji se nalazi na računu.

Više informacija o samom načinu prijave i provedbi programa možete pronaći u Uputama za prijavitelje koje se nalaze u prilogu.

Za sve detalje i informacije o samom programu, moguće se obratiti na tri info-telefona čiji su brojevi vidljivi prilikom prijave u aplikaciju ili na e-mail adresu: subvencije.plin@mingor.hr.