Cijena plina – tržišno

25.08.2022

Zbog velikog porasta nabavnih cijena na tržištu plina ukoliko ne dođe do promjene trenda na veleprodajnom tržištu nakon 1. listopada 2022 prodajna cijena za krajnje kupce kategorije poduzetništvo također će značajno rasti u odnosu na prethodnu plinsku godinu.

01.04.2022

u sklopu paketa mjera Vlade Republike Hrvatske za ublažavanje rasta cijena energenata, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u suradnji s HAMAG-BICRO-om, pokreće Program dodjele potpora za smanjenje troškova plina za mikro, male i srednje poduzetnike.
Program je namijenjen;mikro, malim i srednjim poduzetnicima s godišnjom potrošnjom plina na pojedinačnim obračunskim mjernim mjestima do 10 GWh. Riječ je o potporama male vrijednosti (de minimis potpore) za smanjenje računa za potrošnju plina u iznosu od 15 lipa po kWh potrošenog plina. Ukupni projicirani iznos ove Vladine mjere je 600 milijuna kuna.
Poduzetnici će se prijavljivati za potporu kroz online aplikaciju koja će biti dostupna na web stranici agencije HAMAG - BICRO od 1. travnja 2022. od 8:00 sati. Postupak prijave bit će jednostavan i brz te u potpunosti digitaliziran.

Više informacija na … poveznici

15.02.2021 Promjena iznosa tarifnih stavki za transport plina

Sukladno Odluci o iznosu tarifnih stavki za transport plina (NN 147/2020) koju je Hrvatska energetska regulatorna agencija donijela dana 28. prosinca 2020. obavještavamo vas da će doći do promjene dijela cijene plina koja se odnosi na tarifnu stavku za transport plina, promjena cijene stupa na snagu 1. veljače 2021. godine
Prema važećem Ugovoru o opskrbi plinom i Općim uvjetima opskrbe plinom za poslovne korisnike kategorije poduzetništvo cijena trošarine, troškova transporta, fiksne mjesečne naknade (Ts2) i tarifne stavke (Ts1) za distribuiranu količinu plina reguliraju se Zakonom o trošarinama i odlukama Hrvatske energetske regulatorne agencije te se na jednak način primjenjuju na sve opskrbljivače plinom i njihove izmjene ne predstavljaju temelj za raskid Ugovora od strane kupca.

Odlukao iznosu tarifnih stavki za transport plina (NN 147/2020)

30.09.2020 Početak plinske godine

Plinska godina 2020/2021  traje od 01.10.2020. godine (06:00 h) do 01.10.2021. godine (06:00h)