Razvoj plinoopskrbe

Distribucija prirodnog plina na području Vukovarsko-srijemske županije započela je u okviru Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. plinifikacijom prognaničkog naselja Blace. 1993. godine Slijede plinifikacija općine Andrijaševci i grada Vinkovci da bi do danas bilo djelomično ili potpuno plinificirano 48 naselja.

Radi povećanja obima posla posebice na održavanju a manje na izgradnji plinske mreže i popratnih postrojenja, Energetski institut “Hrvoje Požar” iz Zagreba napravio je analizu gospodarske opravdanosti organiziranja društva na razini Županije. Analizom je utvrđen potencijal potrošnje prirodnog plina u kućanstvima i gospodarstvu te je prognozirana dinamika porasta potrošnje na ovom području.

Od 1. svibnja 2000. godine sjedište Društva je na adresi Ohridska 17, Vinkovci.

Vlasnička struktura Društva:

60% Županija Vukovarsko-srijemska

40% Croplin d.o.o. Zagreb (100%-no vlasništvo INA industrija nafte d.d. Zagreb)