Razvoj plinoopskrbe

Plinara istočne slavonije d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom je:

  • Operator distribucijskog sustava – ODS
  • Opskrbljivač plinom krajnjih kupaca

Distribucija prirodnog plina na području Vukovarsko-srijemske županije započela je u okviru Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije 1993. godine plinifikacijom prognaničkog naselja Blace.

Slijede plinifikacija općine Andrijaševci i grada Vinkovci da bi do danas bilo djelomično ili potpuno plinificirano 48 naselja.

Radi povećanja obima posla posebice na održavanju a manje na izgradnji plinske mreže i popratnih postrojenja, Energetski institut “Hrvoje Požar” iz Zagreba napravio je analizu gospodarske opravdanosti organiziranja društva na razini Županije.

Analizom je utvrđen potencijal potrošnje prirodnog plina u kućanstvima i gospodarstvu te je prognozirana dinamika porasta potrošnje na ovom području.

30. studenog 1999. godine je osnovano poduzeće za distribuciju plina Plinara istočne Slavonije d.o.o. sa sjedištem u Vinkovcima.

Od 1. svibnja 2000. godine sjedište Društva je na adresi Ohridska 17, Vinkovci.

Vlasnička struktura Društva:

  • 60% Županija Vukovarsko-srijemska
  • 40% Croplin d.o.o. Zagreb (100%-no vlasništvo INA industrija nafte d.d. Zagreb)