Razvoj plinoopskrbe

Distribucija prirodnog plina na području Vukovarsko-srijemske županije započela je u okviru Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije 1993. godine plinifikacijom prognaničkog naselja Blace.

Slijede plinifikacija općine Andrijaševci i grada Vinkovci da bi do danas bilo djelomično ili potpuno plinificirano 48 naselja.

Radi povećanja obima posla posebice na održavanju a manje na izgradnji plinske mreže i popratnih postrojenja, Energetski institut “Hrvoje Požar” iz Zagreba napravio je analizu gospodarske opravdanosti organiziranja društva na razini Županije.

Analizom je utvrđen potencijal potrošnje prirodnog plina u domaćinstvima i gospodarstvu te je prognozirana dinamika porasta potrošnje na ovom području.

Tako je 1. prosinca 1999. osnovano poduzeće za distribuciju plina “Plinara istočne Slavonije” d.o.o. Vinkovci sa sjedištem u prostorijama VVK-a.

Od 1. svibnja 2000. godine PIS d.o.o. djeluje na novoj adresi u Vinkovcima,  ul. Ohridska 17.