Novosti
     
  25.03.2016. HERA - Odluka o iznosu tarifnih stavki
  Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća od 25.03.2016. donijela Odluku o visini tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 01.04.-31.12.2016. godine. Odluka...
   
  20.05.2015. KomNet on-line sučelje za korisnike kategorije kućanstvo
  Obavještavamo korisnike prirodnog plina kategorije kućanstvo da se mogu registrirati za korištenje aplikacije KomNet koja omogućuje interaktivni odnos s distributerom preko internet stranice, s bilo kojeg računala koristeći internet preglednik.
Aplikacija je suvremeno dizajnirana i intuitivna za korištenje a sastoji se od slijedećih cjelina:
- očitanja
- informativni obračun
- pregled zaduženja i uplata
- prijava očitanja
- reklamacije
- korisnički račun
   
  27.04.2015. Službenik za informiranje
  Na temelju čl. 13. Zakona o pravu na pristup informacijama (N.N. 25/13), Uprava društva PIS d.o.o. Vinkovci donosi Odluku o imenovanju službenika za informiranje. Odluka...
   
  27.03.2015. Naknada za plaćanje računa
  U svim poslovnicama Croatia banka d.d. i Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. fiksna naknada za plaćanje svih računa u korist PIS d.o.o. Vinkovci iznosi 2,00kn po uplatnici.
   
  23.03.2015. Obavijest iz HERA-e (promjena cijene plina)
  Poštovani,
vezano uz najnovije promjene cijena plina za krajnje kupce u okviru javne usluge opskrbe plinom, a koje stupaju na snagu 01.04.2015. godine, obavještavamo vas da smo na internetskoj stranici Hrvatske energetske regulatorne agencije http://www.hera.hr objavili informaciju u kojoj krajnje kupce obavještavamo o nastupajućim promjenama.
U želji da unaprijed pokušamo otkloniti moguće nejasnoće vezano uz formiranje računa na područjima na kojima se primjenjuje višemjesečno obračunsko razdoblje, predlažemo vam da na svojim internetskim stranicama u cijelosti prenesete obavijest Hrvatske energetske regulatorne agencije.

S poštovanjem.
Tomislav Jureković, dipl. ing.
Predsjednik Upravnog vijeća
   
  16.03.2015. Visine tarifnih stavki
  Na sjednici Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije donesene su slijedeće odluke:
- Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina za 2015. i 2016. godinu, a primjenjuje se od 01.04.2015. godine. U nastavku se nalazi dio odluke koji se odnosi na ODS - PIS d.o.o. Vinkovci.
- Odluka o visini tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za 2015. godinu, a primjenjuje se od 01.04. do 31.12.2015. godine. U nastavku se nalazi dio odluke koji se odnosi na Opskrbljivača plinom krajnjih kupaca PIS d.o.o. Vinkovci.
   
  01.01.2015. Trajni nalog
  U svim poslovnicama Privredne banke Zagreb d.d. omogućeno je otvaranje trajnog naloga i plaćanje potrošnje plina putem istog.
   
  23.12.2014.
  Na 27. sjednici Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije održanoj 23. prosinca 2014. usvojena su Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava, a stupaju na snagu 01.01.2015. godine.
   
  01.11.2014. Koeficijenti korekcije
  Sukladno Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava na obračunskim mjernim mjestima dodijeljeni su koeficijenti korekcije za razdoblje 01.10.2014. - 30.04.2015. godine (N.N. 158/2013).
Opširnije...
   
  22.09.2014.
  Izgradnja priključka na distribucijski sustav - ključ u ruke
  Općenito o priključcima na DS plinovoda
   
  08.09.2014. Izvođenje priključaka
  Plinara istočne Slavonije d.o.o. Vinkovci je za sada jedini ovlašteni izvođač priključaka na plinski distribucijski sustav. Za ispunjavanje uvjeta i podnošenje zahtjeva za izvođenje priključaka na distribucijski sustav potrebno je ispuniti slijedeće obrasce:
- Uvjeti za izdavanje ovlaštenja
- Zahtjev za izdavanje ovlaštenja
   
  19.08.2014. EIC oznaka
  EIC oznaka PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o. za korištenje na tržištu energijom: 31X-VK-PIS-OPS-6
   
  01.08.2014. Odluka o naknadi za priključenje
  Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 15. srpnja 2014. godine donijela Odluku o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta za regulacijsko razdoblje 2014-2016. godine.
Odluka stupa na snagu 01.08.2014. godine (N.N. 86/14).
   
  24.06.2014. Očitanje plinomjera
  Obavještavamo korisnike prirodnog plina u mjestima: Vrbanja, Soljani, Strošinci, Drenovci, Đurići i Posavski Podgajci da će se očitavati stanje plinomjera i fakturirati isporučeni plin za lipanj 2014. godine dok se u naseljima: Gunja, Račinovci i Rajevo Selo do daljnjeg neće očitavati niti fakturirati isporučeni plin dok se ne stabilizira situacija na terenu.
   
  18.06.2014.
  Hrvatska energetska regulatorna agencija je donijela Metodologiju utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta (N.N. 76/14 od 24.06.2014.)
   
  17.06.2014.
  Molimo potrošače plina na poplavljenom području da zbog sigurnosti ne diraju plinske instalacije i plinska trošila do dolaska stručnih službi plinare i ovlaštenih servisera.
   
  26.05.2014. Očitanje plinomjera
  Obavještavamo korisnike prirodnog plina da zbog izvanrednog stanja na području općina Gunja, Vrbanja i Drenovci neće se očitavati niti fakturirati isporučeni plin dok se ne stabilizira situacija i utvrdi stanje štete na poplavljenom području.
U ovoj teškoj situaciji suosjećamo sa žiteljima poplavljenih područja s nadom u što raniji oporavak i skori povratak u svoje domove.
   
  02.04.2014. Službenik za zaštitu osobnih podataka
  Temeljem članka 18.a Zakona o zaštiti osobnih podataka (N.N. 103/3, 118/06, 41/08 i 106/12) donešena je Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka. Više...
   
  01.04.2014. Promjena opskrbljivača
  Općim uvjetima opskrbe plinom (N.N. 158/13) uvodi se novi model promjene opskrbljivača koji je u primjeni od 01.04.2014. godine.
   
  25.03.2014.
  Temeljem članka 21. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) objavljujemo:
  Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
   
  21.03.2014.
  Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici upravnog vijeća održanoj 21. ožujka 2014. godine donijela:
  Metodologiju utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu
   
  20.02.2014.
  Zahtjev (.pdf) - za dostavu podataka u svrhu izrade energetskog certifikata
   
  31.01.2014.
  U tijeku je prikupljanje OIB-a od kupaca plina
  Obavijest OIB (.pdf)
  Obavijest OIB (.docx)
   
  28.01.2014.
  Plinara istočne Slavonije d.o.o. Vinkovci kao Operator distribucijskog sustava i Opskrbljivač plinom u obvezi javne usluge donijela je 28.01.2014. godine:
  Cjenik nestandardnih usluga Operatora distribucijskog sustava
  Cjenik nestandardnih usluga Opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge 
   Cjenici su u primjeni od 15.02.2014. godine.
   
  22.01.2014.
  HERA - Priopćenje za javnost povodom prigovora građana na iznos računa za isporučeni plin za prosinac 2013. godine
   
  23.12.2013. Hrvatska energetska regulatorna agencija je donijela:
  Odluku o visini tarifnih stavki za distribuciju plina
  Visinu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom
  Tarifne stavke i tarifni modeli
   
  23.12.2013. Hrvatska energetska regulatorna agencija je propisala:
  Metodologiju utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu
     

Online očitanje stanja brojila

24 satno dežurstvo

Cijena plina

Cjenik nestandardnih usluga

Tipski ugovori