N O V O S T I

Subvencioniranje cijene opskrbe

16.03.2023. godine

Odluka o subvencioniranju dijela krajnje cijene opskrbe plinom


više …

Moj Račun PIS – u funkciji!

03.03.2023. godine

Aplikacija je vraćena u funkciju, a stanje je prikazano u eurima


više …

Čišćenje plinovoda DN400 Slobodnica – Negoslavci

20.02.2023. godine

Plinacro d.o.o. Zagreb  vršit će čišćenje plinovoda DN400 Slobodnica – Negoslavci

više …

Moj Račun PIS – smetnje!

10.01.2023. godine

Moguće smetnje u radu aplikacije zbog programskih preinaka

više …

Čuvajmo prirodu i štedimo energiju zajedno!

21.10.2022
Vodimo računa o prirodi, čuvajmo planet Zemlju!

više…

Kategorije kupaca po uredbi

05.10.2022
Kupci po uredbi biti će automatski dodjeljeni u kategoriju

više…

Javna usluga ospkrbe plinom

23.09.2022
Odluka o početku pružanja javne usluge opskrbe plinom krajnjim kupcima kategorije kućanstvo

više…