N O V O S T I

Cijena plina CEGH

01.12.2023

Za kranje kupce čija je ugovorena cijena vezana uz cijenu na burzi plina jednom mjesečno

više…

Zaprimanje računa elektronskim putem!

01.08.2023
Vrijeme je za zeleno – digitalno! Zaboravite na papirnate račune

više…

Obavijest!

20.07.2023
Molimo korisnike plina koji nakon sanacije posljedica nevremena…

više…

Izmjena uredbe o otklanjanju poremećaja

06.07.2023

na domaćem tržištu energije

više…

Izmjene i dopune Općih uvjeta opskrbe plinom

20.06.2023

stupaju na snagu 24. lipnja 2023.

više…

Odluka o iznosu tarifnih stavki OJU

15.05.2023

Javna usluga opskrbe plinom tarife od 1.lipnja 2023


više…

Čuvajmo prirodu i štedimo energiju zajedno!

02.05.2023
Vodimo računa o prirodi, čuvajmo planet Zemlju!

više…

Potpora za smanjenje troškova plina

12.04.2023

HAMAG BICRO – nove prijave su dostupne od 12.4.2023


više…

Subvencioniranje cijene opskrbe

16.03.2023. godine

Odluka o subvencioniranju dijela krajnje cijene opskrbe plinom


više …