Euro 1. siječnja 2023

1. siječnja 2023. euro postaje službena valuta u Republici Hrvatskoj.
Hrvatska tako postaje 20. zemlja u kojoj je euro službena valuta.

U razdoblju od 15. prosinca 2022 radimo na nadogradnji sustava kako bismo prelazak na euro učinili što lakšim i jednostavnijim za krajnje kupce.

Fiksni tečaj konverzije iznosi 7,53450 kuna za 1 euro.

Na našim web stranicama sve cijene su izražene paralelno u eurima i kunama


Odluke

14.09.2022

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA je donijela slijedeće odluke:

O CJENIKU NESTANDARDNIH USLUGA OPSKRBLJIVAČA PLINOM U OBVEZI JAVNE USLUGE

O NAKNADI ZA PRIKLJUČENJE NA PLINSKI DISTRIBUCIJSKI ILI TRANSPORTNI SUSTAV I ZA POVEĆANJE PRIKLJUČNOG KAPACITETA

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM ZA RAZDOBLJE OD 1. LISTOPADA DO 31. PROSINCA 2022. TE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. OŽUJKA

O CJENIKU NESTANDARDNIH USLUGA OPERATORA DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA DISTRIBUCIJU PLINA


Uredba

14.09.2022

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. rujna 2022. donijela UREDBU O OTKLANJANJU POREMEĆAJA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU ENERGIJE kojom se, zbog poremećaja na domaćem tržištu energije, uređuju posebne mjere za trgovinu električnom energijom, način i uvjeti formiranja cijena za određene kategorije kupaca električne energije i toplinske energije, nadzor nad primjenom cijena određenih ovom Uredbom, te posebni uvjeti obavljanja energetskih djelatnosti.

Uredba o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije

Uredba 08-09-2022

Uredba – dopuna 14-09-2022


Cijena plina za poduzetništvo 1.10.2022

Poštovani kupci,

Zbog velikog porasta nabavnih cijena na tržištu plina ukoliko ne dođe do promjene trenda na veleprodajnom tržištu nakon 1. listopada 2022 prodajna cijena za krajnje kupce kategorije poduzetništvo također će značajno rasti u odnosu na prethodnu plinsku godinu.

Graf pokazuje kretanje cijena plina od 1.4.2021 do 24.08.2022 izraženu u eur/MWh

Tržišna cijena plina nakon 01.10.2022. godine mijenjati će se ovisno o kretanju cijena na tržištu plina, a određivati će se početkom svakog mjeseca za prethodni mjesec.

Za izračun tržišne cijene plina koristiti će se srednja aritmetička vrijednost dnevnih cijena za dan isporuke za obračunsko razdoblje u mjesecu isporuke plina „CEGHIX“ + troškovi i marža opskrbljivača.

CEGH – Central European Gas Hub AG – podaci za „CEGHIX“