Zajamčena opskrba

Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 30. sjednici Upravnog vijeća održanoj 14. rujna 2022. donijela o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu plinom za krajnje kupce koji nisu kućanstvo.

Cijena zajamčene opskrbe od 1. listopada 2022. godine

Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu

Izmjene i dopune metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu

U izmjenama i dopunama članka 13. stavak (6) Metodologije:

Trošak nabave plina za zajamčenu opskrbu za krajnjeg kupca koji nije kućanstvo uvećava  se kako slijedi:
– za kalendarski mjesec u kojem je započelo pružanje zajamčene opskrbe - za 10 %,
– za kalendarski mjesec koji slijedi iza mjeseca u kojem je započelo pružanje
  zajamčene opskrbe – za 20 %,
– nakon isteka razdoblja iz podstavka 2. ovoga stavka – za 30 %.

Uredba o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije

Izvadak iz Uredbe o otklanjanju poremećaja

Članak 5.a stavak (7) Kupci iz kategorije poduzetništvo iz članka 2. stavka 2. ove      Uredbe, isključujući kupce iz kategorije poduzetništvo iz članka 2. stavka 3. ove Uredbe  koji nemaju ili koji nisu dobili niti jednu ponudu opskrbljivača plinom za razdoblje do 31.ožujka 2024. mogu prijeći u zajamčenu opskrbu plinom sukladno uvjetima koji vrijede  za zajamčenu opskrbu do 31. ožujka 2024.