Odluke

14.09.2022

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA je donijela slijedeće odluke:

O CJENIKU NESTANDARDNIH USLUGA OPSKRBLJIVAČA PLINOM U OBVEZI JAVNE USLUGE

O NAKNADI ZA PRIKLJUČENJE NA PLINSKI DISTRIBUCIJSKI ILI TRANSPORTNI SUSTAV I ZA POVEĆANJE PRIKLJUČNOG KAPACITETA

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM ZA RAZDOBLJE OD 1. LISTOPADA DO 31. PROSINCA 2022. TE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. OŽUJKA

O CJENIKU NESTANDARDNIH USLUGA OPERATORA DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA DISTRIBUCIJU PLINA