Uredba

14.09.2022

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. rujna 2022. donijela UREDBU O OTKLANJANJU POREMEĆAJA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU ENERGIJE kojom se, zbog poremećaja na domaćem tržištu energije, uređuju posebne mjere za trgovinu električnom energijom, način i uvjeti formiranja cijena za određene kategorije kupaca električne energije i toplinske energije, nadzor nad primjenom cijena određenih ovom Uredbom, te posebni uvjeti obavljanja energetskih djelatnosti.

Uredba o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije

Uredba 08-09-2022

Uredba – dopuna 14-09-2022