Uredba

14.09.2022

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. rujna 2022. donijela UREDBUO OTKLANJANJU POREMEĆAJA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU ENERGIJE kojom se, zbog poremećaja na domaćem tržištu energije, uređuju posebne mjere za trgovinu električnom energijom, način i uvjeti formiranja cijena za određene kategorije kupaca električne energije i toplinske energije, nadzor nad primjenom cijena određenih ovom Uredbom, te posebni uvjeti obavljanja energetskih djelatnosti.

Uredba o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije

Uredba 08-09-2022

Uredba – dopuna 14-09-2022