Energetske uštede

Opskrbljivač plinom dužan je ostvariti uštede energije ulaganjem u određene mjere koje su predviđene Zakonom o energetskoj učinkovitosti te zmjenama i dopunama Zakona o energetskoj učinkovitosti.

Ulaskom u Europsku uniju, Republika Hrvatska je preuzela obveze provođenje politike vezane za poboljšanje energetske učinkovitosti, smanjenje potrošnje energije te zaštitu okoliša.

Hrvatskim opskrbljivačima koji godišnje isporučuju određenu količinu energije nadležno Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR) na godišnjoj razini propisuje obveza ostvarivanja energetskih ušteda u krajnjoj potrošnji.

Ukoliko ste vlastitim sredstvima ostvarili energetske uštede, a niste obveznik istih kontaktirajte nas telefonom na broj 032 616 370 ili putem emaila na energetika@pis.com.hr radi mogućnosti otkupa istih!

U prethodnom regulacijskom razdoblju ostvarili smo ušteda slijedećim mjerama:

  • ugradnjom solarne elektrane na poslovnoj zgradi
  • ugradnjom daljnskog očitanja mjernih uređaja
  • zamjenom starih neučinkovitih klima uređaja
  • zamjenom sustava grijanja

Popis mjera prema pravilniku o sustavu za praćenje i verifikaciji energetskih ušteda