Ugradnja termostatskih ventila

  • Teromostatski ventili razvijeni su kako bi omogućili još bolje i udobnije grijanje,
  • Postavljaju se na radijatore,
  • Svaki termostatski radijatorski ventil može se namjestiti na položaj koji odgovara željenoj temperaturi u prostoriji,
  • Osjetnik u ventilu registrira višak topline u prostoriji (ako je temperatura tople vode u radijatoru viša od potrebne, ili od topline sunčeva zračenja, rasvjete, kuhanja i dr.),
  • Pritvaranjem ventila smanjuje protok tople vode kroz radijatore tako da se održava namještena temperatura,
  • Na taj način se može znatno smanjiti potrošnja toplinske energije uz zadržavanje iste ugode grijanja…

  • Termostatska glava se koristi za regulaciju temperature prostorija koje se zagrijavaju, npr. grijačima, konvektorima i radijatorima, koristi se za preciznu regulaciju temperature u prostoriji čime se otklanjaju varijacije temperature