Ugradnja termostatskih ventila

Teromostatski ventili razvijeni su kako bi omogućili još bolje i udobnije grijanje
– Postavljaju se na radijatore,
– Svaki termostatski radijatorski ventil može se namjestiti na položaj koji odgovara željenoj temperaturi,
– Osjetnik u ventilu registrira višak topline u prostoriji,
– Pritvaranjem ventila smanjuje protok tople vode kroz radijatore tako da se održava namještena temperatura,
– Na taj način se može znatno smanjiti potrošnja toplinske energije uz zadržavanje iste ugode grijanja…


Termostatska glava se koristi za regulaciju temperature prostorija koje se zagrijavaju, npr. grijačima, konvektorima i radijatorima, koristi se za preciznu regulaciju temperature u prostoriji čime se otklanjaju varijacije temperature