Javna usluga opskrbe plinom

23.09.2022.

Obavještavamo vas da je objavljeno priopćenje vezano uz donošenje Odluke o početku pružanja javne usluge opskrbe plinom krajnjim kupcima kategorije kućanstvo kojima prestaje ugovor o opskrbi plinom na mrežnoj stranici HERA-e na sljedećoj poveznici:

Priopćenje o početku pružanja javne usluge opskrbe plinom kategorije kućanstvo

S poštovanjem,
Hrvatska energetska regulatorna agencija

Sažetak: Kućanstva koja su dosad nabavljala plin od drugih opskrbljivača plinom po tržišnoj cijeni imaju pravo zatražiti opskrbu od opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom.

Plinara istočne Slavonije d.o.o. je opskrbljivač u obvezi javne usluge opskrbe plinom kućanstava

Kontakt podaci:
telefon: 032 303 210
email: prodaja@pis.com.hr
Krajnji kupci kategorije kućanstva imaju pravo na raskid sklopljenog ugovora o opskrbi  plinom po tržišnim uvjetima i povratak na javnu uslugu.
Pozivamo krajnje kupce da u najkraćem mogućem roku o svom izboru obavijeste postojećeg  opskrbljivača plinom telefonski, pisanim putem ili elektroničkom poštom.

Hrvatska energetska regulatorna agencija je 23. rujna 2022 donijela slijedeću Odluku o početku pružanja javne usluge opskrbe plinom krajnjim kupcima kategorije kućanstvo kojima prestaje ugovor o opskrbi plinom.