Cijena plina za poduzetništvo 1.10.2022

Poštovani kupci,

Zbog velikog porasta nabavnih cijena na tržištu plina ukoliko ne dođe do promjene trenda na veleprodajnom tržištu nakon 1. listopada 2022 prodajna cijena za krajnje kupce kategorije poduzetništvo također će značajno rasti u odnosu na prethodnu plinsku godinu.

Graf pokazuje kretanje cijena plina od 1.4.2021 do 24.08.2022 izraženu u eur/MWh

Tržišna cijena plina nakon 01.10.2022. godine mijenjati će se ovisno o kretanju cijena na tržištu plina, a određivati će se početkom svakog mjeseca za prethodni mjesec.

Za izračun tržišne cijene plina koristiti će se srednja aritmetička vrijednost dnevnih cijena za dan isporuke za obračunsko razdoblje u mjesecu isporuke plina „CEGHIX“ + troškovi i marža opskrbljivača.

CEGH – Central European Gas Hub AG – podaci za „CEGHIX“