Cjenik nestandardnih usluga opskrbljivača plinom

23.12.2021. godine

Na temelju članka 6. i članka 13. stavka 2. Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom (»Narodne novine«, broj 48/18, 25/19 i 134/21), Hrvatska energetska regulatorna agencija na 27. sjednici Upravnog vijeća održanoj 20. prosinca 2021. godine donijel je slijedeću odluku o visini nestandardnih usluga opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge.

HERA – odluka o cjeniku nestandardnih usluga opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge