Cjenik nestandardnih usluga ODS-a

23.12.2021.

Na temelju članka 6. i članka 13. stavka 2. Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom (»Narodne novine«, broj 48/18, 25/19 i 134/21), Hrvatska energetska regulatorna agencija na 27. sjednici Upravnog vijeća održanoj 20. prosinca 2021. godine donijela je Odluku o cjeniku nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2026. godine

HERA – Odluka o cjeniku nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava