N O V O S T I

Cijena plina CEGH

01.05.2024


Informacija za krajnje korisnike čija je ugovorena cijena vezana uz  CEGH
više…

Zaprimanje računa elektronskim putem!

23.04.2024
Vrijeme je za zeleno – digitalno! Zaboravite na papirnate račune

više…

Moj račun PIS u funkciji!

23.04.2024

Aplikacija Moj Račun PIS je ažurirana!


više …

Čuvajmo prirodu i štedimo energiju zajedno!

23.04.2024
Vodimo računa o prirodi, čuvajmo planet Zemlju!

više…

Problemi u radu aplikacije moj račun PIS

22.04.2024

Aplikacija moj račun PIS je trenutno nedostupna zbog radova na bazi
više…

Odluka o iznosu tarifnih stavki

19.03.2024


Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom
više…

Metodologija utvrđivanja tarifnih stavki

14.03.2024


Metodologija za utvrđivanja iznosa tarifnih stavki stupa na snagu 
više…

Internet sigurnost

13.02.2024

Internet sigurnost – očuvajte svoj identitet!

više…