Opći uvjeti opskrbe plinom – kućanstva

Opskrba plinom u obvezi javne u usluge OJU


Plinara istočne Slavonije d.o.o. kao opskrbljivač u obvezi javne usluge opskrbljuje kupce po cijeni plina čija je struktura propisana Metodologijom utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu od strane Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA).

(Struktura krajnje cijene plina za javnu uslugu opskrbe sastoji se od troška nabave plina i troška distribucije kao reguliranih stavki, te troška opskrbe plinom.)

Opći uvjeti opskrbe u obvezi javne usluge 30.09.2021

Tipski ugovor o opskrbi u obvezi javne usluge


Opskrba plinom kućanstava – tržišno


Kućanstava na području Vukovarsko-Srijemske županije opskrbljujemo plinom od 1993 godine, a danas stojimo na raspolaganju korisnicima iz cijele Hrvatske.

Opći uvjeti opskrbe – tržišno