Plaćanje računa bez naknade

01.04.2021.

Plaćanje računa za plin bez naknade:
– blagajna Vinkovci, Ohridska 17, Vinkovci
– blagajna Županja, Trg prof. M.Robotića 1, Županja
– za područje gradova Ilok i Otok u FINA poslovnicama