NCV/GCV

Od 01.10.2022 godine energija prirodnog plina će se izračunavati prema gornjoj ogrjevnoj vrijednosti (Hg/GCV) za razliku od dosadašnjeg načina obračuna prema donjoj ogrjevnoj vrijednosti (Hd/NCV).

08.08.2022 HERA – obavijest

22.09.2022 HERA – priopćenje

Radi promjene u načinu utvrđivanja energije isporučenog plina pri gornjoj ogrjevnoj vrijednosti Hg koja je veća u odnosu na energiju iskazanu pri donjoj ogrjevnoj vrijednosti Hd (NCV), HERA će prilagoditi iznose tarifnih stavki za distribuciju plina, te stoga navedeno neće imati utjecaja na ukupan iznos za isporučenu energiju plina u odnosu na obračun kada se primjenjuje donja ogrjevna vrijednost Hd.

C2=C1*NCV/GCV

C1 – stara cijena energije
C2 – nova cijena energije

NCV pri 15/15 stupnjeva C – donja ogrijevna vrijednost prirodnog plina
GCV pri 25/0 stupnjeva C – gornja ogrjevna vrijednost prirodnog plina