Obrasci i zahtjevi na jednom mjestu

Zahtjev za aktiviranje slanja računa putem elektroničkih servisa

Zahtjev za aktiviranje slanja računa putem e-maila

Zahtjev za podacima o potrošnji u svrhu izrade energetskog certifikata

Zahtjev za izdavanje ovlaštenja za ispitivanje instalacija HSUP

Zahtjev za sklapanje ugovora s ovlaštenim plinoinstalaterima

Zahtjevi vezani za priključenje građevine na plinski distribucijski sustav

Zahtjev za promjenu korisnika na OMM

Zahtjev za suglasnost za osnovno SEPA terećenje

Prijava ovlaštenog plinoinstalatera prije početka radova

Prijava za preuzimanje kućne instalacije

Ispitni izvještaj – Potvrda o nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije

Ispitni izvještaj – HSUP kontrola instalacija – poduzetništvo

Ispitni izvještaj – HSUP kontrola instalacija – kućanstvo

Naknadna prijava plinskih trošila

Obrazac za pokretanje promjene opskrbljivača

Zahtjev za prekid promjene opskrbljivača

Zahtjev za raskid ugovora o opskrbi plinom

Obrazac zahtjeva za ponudu za ugradnju daljinskog očitanja

Zahtjev za prebacivanje novčanih sredstva na novog korisnika

Zahtjev za povrat preplaćenih sredstava

Izjava o korisniku na OMM kod više suvlasnika

Zahtjev za ponudu opskrbe plinom

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije

Obrazac zahtjeva za ponovu uporabu informacija