Poboljšanje energetske učinkovitosti

20.05.2022.


ZELENA TRANZICIJA

U sklopu mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti
(zamjena postojećih rasvjetnih tijela u kućanstvima)
u našim prostorima preuzmite svoju besplatnu LED žarulju.  

Staru žarulju sa žarnom niti zamijenite novom LED žaruljom
11,5W (ekvivalent 75W snage žarulje sa žarnom niti).

Sačuvajmo planet Zemlju za buduće naraštaje!


Novi vaučeri

01.04.2022 13.30h

Korisnici kojima su izdani pogrešni vaučeri bit će poslana obavijest o poništenju, morat će se opet prijaviti i izdat će im se novi vaučeri.
Budući da će se potpore vidjeti tek na računima za travanj 2022 ima vremena i svi će se stići prijaviti do kraja travnja.


Greška u sustavu dodjele subvencija

Poštovani kupci,

Primijetili smo da izdani vaučeri za subvencije nisu u razmjeru sa poslanom potrošnjom.
Radi se na rješavanju problema u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja s HAMAG – BICRO
Čim budemo imali više spoznaja stavit ćemo obavijest na web.
Molimo Vas da pričekate s prijavama dok se problem ne riješi!!!


Dodjela potpra za plin poduzetništvo

U sklopu paketa mjera Vlade Republike Hrvatske za ublažavanje rasta cijena energenata, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u suradnji s HAMAG-BICRO-om, pokreće Program dodjele potpora za smanjenje troškova plina za mikro, male i srednje poduzetnike.
Program je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima s godišnjom potrošnjom plina na pojedinačnim obračunskim mjernim mjestima do 10 GWh. Riječ je o potporama male vrijednosti (de minimis potpore) za smanjenje računa za potrošnju plina u iznosu od 15 lipa po kWh potrošenog plina. Ukupni projicirani iznos ove Vladine mjere je 600 milijuna kuna.
Poduzetnici će se prijavljivati za potporu kroz online aplikaciju koja će biti dostupna na web stranici agencije HAMAG – BICRO od 1. travnja 2022. od 8:00 sati. Postupak prijave bit će jednostavan i brz te u potpunosti digitaliziran. Za ulazak u aplikaciju bit će potrebno upisati OIB i broj jednog obračunskog mjernog mjesta. Većina podataka bit će unaprijed unesena u aplikaciju, a poduzetnici će trebati utvrditi njihovu valjanost, unijeti iznos dosad iskorištene de minimis potpore, dati GDPR privolu te podnijeti zahtjev.
Nakon unosa potrebnih podataka kreirat će se odluka o dodjeli potpore i vaučer na iznos ukupne potpore koji se određuje prema referentnoj potrošnji pojedinog korisnika. Odluku o dodjeli potpore e-mailom dobiva poduzetnik (korisnik potpore), a opskrbljivaču plinom dostavlja se vaučer. Cijeli je postupak lišen papirne dokumentacije.
Program ostvarenja potpore provodit će se na način da poduzetnik svaki mjesec plaća iznos naveden na računu, a Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja plaća subvencionirani iznos direktno opskrbljivaču plinom. Poduzetniku će se s njegovog vaučera automatski odbijati razmjerni mjesečni subvencionirani iznos zaključno s računom za ožujak 2023., ili ranije, ako iskoristi cijelu potporu definiranu odlukom o dodjeli potpore.
Prijavitelji nad kojima je pokrenut stečajni postupak i/ili je za prijavitelja ili ovlaštenu osobu pokrenut postupak, ili je donesena osuđujuća presuda za sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji ili za djela korupcije, neće imati pravo na dodjelu potpore.
Prihvatljivost za subvenciju neće se provjeravati u odnosu na to ima li prijavitelj dugova prema opskrbljivaču plinom, kao niti je li u blokadi, a subvencija će se isplaćivati kroz vaučer iskoristiv samo za plin. Drugim riječima, ne postoji mogućnost da se subvencija koristi u bilo koju drugu svrhu osim smanjenja troška za isporučeni plin.


Cijena plina od 1.4. do 31.12.2022

Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 8. sjednici Upravnog vijeća održanoj 7. ožujka 2022. donijela ODLUKU O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM ZA RAZDOBLJE OD 1. TRAVNJA DO 31. PROSINCA 2022. TE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. OŽUJKA 2023.

Ovom Odlukom određuju se iznosi tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za opskrbljivače u obvezi javne usluge, i to iznosi tarifnih stavki za isporučenu količinu plina i iznosi fiksne mjesečne naknade za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2022. godine, sukladno Prilogu 1. koji je sastavni dio ove Odluke, te iznosi tarifnih stavki za isporučenu količinu plina i iznosi fiksne mjesečne naknade za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2023. godine, sukladno Prilogu 2. koji je sastavni dio ove Odluke.

Krajnja cijena opskrbe plinom od 1. travnja 2022. godine

Poskupljenje s mjerama za ublažavanje

HERA – obavijest


Mjere za ublažavanje rasta cijena energenata

16.02.2022.

Vlada RH predstavila je paket mjera za ublažavanje rasta cijena zbog poskupljenja energenata:

POREZNO RASTEREĆENJE smanjenjem PDV-a na plin:
– s 25% na 13% (trajno)
– s 25% na 5% samo za plin (od 1. travnja 2022. do 31. ožujka 2023.)

UBLAŽAVANJE RASTA CIJENA PLINA:

Potpore građanima:
– iznos potpore direktno po računu: 0,10 kn/kWh
– iznos popusta iskazuje se na računu posebnom stavkom

Potpore poduzetnicima:

– potpora se odnosi na mikro, male i srednje poduzetnike s potrošnjom do 10 GWh/godina
– iznos potpore : 0,15 kn/kWh
– ostvaruje se vaučerom na iznos potpore male vrijednosti
– poduzetnici se prijavljuje za potporu kroz aplikaciju HAMAG-BICRO

HAMAG-BICRO generira Odluku o dodjeli potpore i vaučer na ukupni iznos potpore procijenjen na osnovi pojedinačne referentne godišnje potrošnje.
Svaki mjesec mu se subvencionirani iznos odbija s vaučera dok ga ne potroši ili zaključno s računom za ožujak 2023.godine


Redovno održavanje Plinacro

15.01.2022.

Obavještavamo Vas da će Plinacro d.o.o. Zagreb, sukladno planu redovnog održavanja objekata transportnog sustava, obaviti čišćenje plinovoda DN400 Slobodnica – Negoslavci, 18.01.2022. godine s početkom u 07:00h do predvidivo 20.01.2022.godine u 12:00h.

Čišćenje će biti obavljeno u radnim uvjetima bez utjecaja na isporuku plina korisnicima. Ako dođe do nepredviđenih poteškoća koje bi mogle imati utjecaja na isporuku plina korisnicima, o istome ćemo vas pravovremeno obavijestiti.

Plinacro d.o.o. Savska cesta 88a, 10000 Zagreb
Sektor upravljanja transportnim sustavom i prodaje transportnih kapaciteta
Služba tehnološkog upravljanja telefon: 01/6301-641


Naknada za priključenje

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12 i 68/18), članka 34. stavka 1. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14, 102/15 i 68/18) te članka 26. Metodologije utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta (»Narodne novine«, broj 48/18), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 20. prosinca 2021. godine donijela:

Odluku o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta za razdoblje 2022. do 2026. godine


Cjenik nestandardnih usluga opskrbljivača plinom

23.12.2021. godine

Na temelju članka 6. i članka 13. stavka 2. Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom (»Narodne novine«, broj 48/18, 25/19 i 134/21), Hrvatska energetska regulatorna agencija na 27. sjednici Upravnog vijeća održanoj 20. prosinca 2021. godine donijel je slijedeću odluku o visini nestandardnih usluga opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge.

HERA – odluka o cjeniku nestandardnih usluga opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge


Cjenik nestandardnih usluga ODS-a

23.12.2021.

Na temelju članka 6. i članka 13. stavka 2. Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom (»Narodne novine«, broj 48/18, 25/19 i 134/21), Hrvatska energetska regulatorna agencija na 27. sjednici Upravnog vijeća održanoj 20. prosinca 2021. godine donijela je Odluku o cjeniku nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2026. godine

HERA – Odluka o cjeniku nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava


Covid potvrde

16.11.2021.godine

Obzirom na Odluku Stožera civilne zaštite u kojoj stoji da sve stranke koje ulaze u službene prostorije trgovačkih društava koje su u (ne)posrednom vlasništvu jedinica lokalne/regionalne samouprave su dužne predočiti Covid potvrdu, od 16.studenog 2021. godine, za ulazak u službene prostorije Plinare istočne Slavonije d.o.o. obvezni ste predočiti istu, odnosno predočiti potvrdu o cijepljenju ili testiranju. 


Prekid isporuke plina

Obavještavamo Vas da dana 11.08.2021 započinjemo s radovima na sanaciji/rekonstrukciji čeličnog distribucijskog plinovoda DN 80 na k.č. 843/4, 118, 1125 i 1207 k.o. Rokovci

te u periodu od 07-15 sati neće biti isporuke plina zbog navedenih radova na području:

Grada Otoka, Općine Andrijaševci, Općine Privlaka i Općine Cerna.


Poštovani korisnici, molimo Vas za razumjevanje.


Obavijest – Borinačka i Jarmina

25.05.2021.

Obavještavamo korisnike da će dana 10. lipnja 2021. godine u razdoblju od 8:00 do 15:00 sati doći do prekida isporuke prirodnog plina u vikend naselju Borinci (ulice: Šokačka, Borinačka, Blato, Kolarska, Klenova, Kulina bana, Sopotska, Bunjevačka, Sunčana i dijelu Šokačke ulice) i naselju Jarmina zbog radova na izmještanju distribucijskog plinovoda kod izgradnje prometnice u Borinačkoj ulici.
Molimo Vas za strpljenje i razumijevanje.

Obavijest o prekidu isporuke 10. lipnja 2021. godine Jarmina i Borinci


Blagajna Županja

01.04.2021.

Od 1. travnja 2021. godine otvorena je blagajna u ispostavi Županja

Adresa: Trg prof. M. Robotića 1, Županja
Telefon: 032 830 784
Email: zupanja@pis.com.hr

Plaćanje bez naknade računa za plin ispostavljenih od strane Plinare istočne Slavonije d.o.o.


Cijena plina od 1. travnja 2021. godine za kućanstva u obvezi javne usluge

IZNOSI TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM  ZA RAZDOBLJE OD 1. TRAVNJA 2021. DO 31.PROSINCA 2021.

Kalkulator troška plina – Hrvatska energetska regulatorna agencija

Odluka o iznosu tarifnih stavki

Obavijest potrošačima 05.03.2021.godine

11.12.2020.godine – HERA – Odluka o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom

Energetski subjekt: PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom


Prekid isporuke plina u dijelu Vinkovaca

Plinara istočne Slavonije d.o.o. obavještava svoje korisnike da će 18.09.2020. godine u razdoblju od 07:00 do 15:00 sati doći do prekida isporuke plina u naselju Jarmina i u dijelu grada Vinkovaca od početka Borinačke ulice  do vikend naselja Borinci, ulici Eugena Kvaternika i Duga od kućnog broja 159 pa do kraja zbog radova na izgradnji nadvožnjaka.

Budući da u tom periodu neće biti isporuke plina na navedenoj lokaciji molimo Vas za razumijevanje.