N O V O S T I

Čuvajmo prirodu i štedimo energiju zajedno!

21.10.2022
Vodimo računa o prirodi, čuvajmo planet Zemlju!

više…

Kategorije kupaca po uredbi

05.10.2022
Kupci po uredbi biti će automatski dodjeljeni u kategoriju

više…

Dostava stanja plinomjera

26.09.2022
Pozivamo krajnje kupce koji traže promjenu opskrbljivača na dostavu očitanja stanja plinomjera

više…

Javna usluga ospkrbe plinom

23.09.2022
Odluka o početku pružanja javne usluge opskrbe plinom krajnjim kupcima kategorije kućanstvo

više…

Zajamčena opskrba

21.09.2022


Hrvatska energetska regulatorna agencija je donijela iznose


više…

Otklanjanje poremećaja na tržištu energije

15.09.2022

Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu

više…

Odluke i cjenici te visina tarifnih stavki

14.09.2022


Hrvatska energetska regulatorna agencija je donijela


više…

Utvrđivanje energije plina

10.09.2022


od 1. listopada utvrđivanje energije po gornjoj ogrjevnoj vrijednosti umjesto po donjoj


više…

Cjenici nestandardnih usluga u eurima

05.09.2022

od 5. rujna 2022 Cjenici nestandardnih usluga u eurima

više…