N O V O S T I

Zaprimanje računa elektronskim putem!

12.06.2024
Vrijeme je za zeleno – digitalno! Zaboravite na papirnate račune

više…

Radovi na sanaciji čeličnog plinovoda

srpanj 2024


Radovi na sanaciji čeličnog plinovoda ČE DN 200
više…

Cijena plina CEGH

04.06.2024


Informacija za krajnje korisnike čija je ugovorena cijena vezana uz  CEGH
više…

Moj račun PIS u funkciji!

23.04.2024

Aplikacija Moj Račun PIS je ažurirana!


više …

Čuvajmo prirodu i štedimo energiju zajedno!

23.04.2024
Vodimo računa o prirodi, čuvajmo planet Zemlju!

više…

Problemi u radu aplikacije moj račun PIS

22.04.2024

Aplikacija moj račun PIS je trenutno nedostupna zbog radova na bazi
više…

Odluka o iznosu tarifnih stavki

19.03.2024


Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom
više…

Metodologija utvrđivanja tarifnih stavki

14.03.2024


Metodologija za utvrđivanja iznosa tarifnih stavki stupa na snagu 
više…

Internet sigurnost

13.02.2024

Internet sigurnost – očuvajte svoj identitet!

više…